Dot. rekrutacji do przedszkola

Przypominamy, że Rodzice, których dzieci zostały w procesie rekrutacji zakwalifikowane do przedszkola, są zobowiązani do dostarczenia do placówki oświadczenia „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola”  w terminie 20 – 30 marca 2020 r. Brak wymienionego dokumentu skutkować będzie nie przyjęciem dziecka do przedszkola.

W związku z sytuacją związaną z panującym wirusem bardzo prosimy (w miarę możliwości)  o przesyłanie powyższego dokumentu w postaci skanu na adres przedszkolenr2.mosina@o2.pl  lub włożenie go do skrzynki na listy na bramie przedszkola. Dziękujemy.