Galeria prac dzieci

Jesienne zabawy plastyczno – konstrukcyjne
Koszałki Opałki – Numery alarmowe
Leśne Ludki – Lubimy owoce !
Koszałki Opałki – Zabawa plastyczna do piosenki „Oto Morze Bałtyckie”
Prace dzieci