Koszałki-Opałki

Kochani Rodzice! Serdecznie prosimy, o następujący ubiór dzieci w dniu uroczystego „Pożegnania przedszkola” 14 czerwca o godzinie 14.00:

 • Rano – strój codzienny.
 • W szatni przygotowane:

-dla dziewczynek –białe, odświętne bluzki na krótki rękaw; dowolne spódnice, ponieważ będą występować w spódnicach przedszkolnych;

– dla chłopców– białe, odświętne koszule lub bluzki na krótki rękaw; długie spodnie odświętne; dodatkowo spodenki do kolan w jednolitym kolorze; muchy lub krawaty.

Oczywiście wszystko w miarę Państwa możliwości. W razie  jakichkolwiek pytań proszę zwracać się do nauczycielek grupy.

Czerwiec u „ Koszałków- Opałków”.

 •  Z wizytą w ZOO.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo.
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt egzotycznych..
 • Doskonalenie klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.
 • Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw.
 • Rozwijanie  wiedzy na temat łańcucha pokarmowego  i jego ogniw.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców.
 • Doskonalenie umiejętności czytania symboli. 
 • Lato, lato, lato czeka...
 • Określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np.: burzy, tęczy.
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące).
 • Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia.
 • Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą.
 • Przygotowywanie programu na uroczystość  pożegnania z przedszkolem.
 • Nareszcie wakacje.
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich  podczas wakacji np.:
 • – przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu, pobytu nad wodą, w górach.
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów.
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich, morskich.
 •    Prowadzenie rozmów o roli taty w życiu dzieci w związku z ich świętem-23 czerwca.

Zakończenie roku przedszkolnego!

Uprzejmie  informujemy  Rodziców,  że  uroczystość „ Pożegnania przedszkola”  odbędzie się w dniu 14 czerwca o godzinie 14: 00.

Uwaga!

Serdecznie zapraszamy Kochanych Rodziców w dniu 23.05.2019r. o godz. 16:00 na „Piknik na trawie” w ogrodzie przedszkolnym z okazji DNIA MAMY I DNIA TATY. W związku z tym zwracamy się z prośbą o załatwienie grilla. Wszelkie dodatkowe pytania proszę bezpośrednio zadawać  nauczycielkom z grupy.

Uwaga!

Prosimy o przyniesienie do wtorku 14 maja o przyniesienie pustego pudełka po chusteczkach, takiego jak dzieci przynosiły chusteczki do przedszkola.

Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Mosinie.

Uprzejmie informujemy, że dnia 7.05.2019r.(wtorek) idziemy na wycieczkę do Biblioteki Miejskiej mieszczącej się MOK-u. Prosimy w tym dniu o ubiór dziecka dostosowany do warunków atmosferycznych.

Maj u „ Koszałków- Opałków”.

 •  Książki to najlepsi przyjaciele.
 • Zapoznanie z wyglądem biblioteki i sposobem wypożyczania książek podczas wycieczki do miejskiej biblioteki.
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych  wśród dzieci.
 • Kształtowanie poszanowania dla książek – stworzenie regulaminu małego czytelnika.
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy bibliotekarzem a księgarzem.
 • Kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami książek.
 • Wszystko może być muzyką.
 • Słuchanie i śpiewanie piosenek -zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.
 • Poznanie pracy dyrygenta i muzyków, nazywanie i rozpoznawanie różnych instrumentów.
 •    Wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry).
 • Wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.
 • Rozpoznawanie i nazywanie urządzeń służących do odtwarzania muzyki, stosowane dawniej i obecnie.
 •  Nasi Kochani Rodzice.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny takich jak: jak ma na imię mama, tata;
 • Opowiadanie o tymi, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.
 • Opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).
 • Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
 • Samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków dla rodziców.
 •  Dzieci świata.
 • Posiadanie wiedzy na temat Światowego Dnia Dziecka obchodzonego przez wszystkie dzieci 1 czerwca.
 • Poznawanie praw przysługujących dzieciom na całym świecie np. prawo do bezpieczeństwa; do zabawy do  odpoczynku
 • Dostrzeganie swojej niepowtarzalności przez każde dziecko, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 • Poznawanie świata poprzez:nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją.
 • Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie).
 • Zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

Zajęcia otwarte.

Serdecznie zapraszamy rodziców na zajęcie otwarte, które odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 9:00. Prosimy o niezabieranie ze sobą młodszego rodzeństwa. 

Kwiecień u „ Koszałków- Opałków”.

Na czym polega praca rolnika?

 • Dostrzeganie i opisywanie różnicy między miastem a wsią.
 • Poznawanie pracy rolnika, budzenie szacunku dla jego trudu.
 • Ukazywanie znaczenia rolnictwa w życiu człowieka.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu; rozszerzanie słownika dziecka.
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej: „Od ziarenka do bochenka.”
 • Poznanie nazw i działania maszyn rolniczych wykorzystywanych w pracach polowych.
 •   Kolory Wielkanocy.
 • Przybliżenie tradycji  i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznawanie obyczajów własnego regionu.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów  związanych ze świętami Wielkanocy i włączanie się w przygotowania do świąt.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji  w najbliższej rodzinie opartych na szacunku, akceptacji  i miłości.
 • Ksztaltowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych związanych z Wielkanocą.
 • Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu.
 •  Mali strażnicy przyrody.
 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających
  z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w nie-dozwolonych miejscach .
 • Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszanie ich objętości.
 • Poznawanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów.
 • Porządkowanie i dbanie o swoje najbliższe otoczenie -sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi .
 • Uświadamianie sposobów szanowania przyrody przez najmłodszych np. niedeptanie trawników,klombów z kwiatami, szanowanie wody, niemarnowanie je.

Przedstawienie Mozaiki.

Dnia 28 marca będziemy gościć animatorów z Mozaiki z przedstawieniem  „Roześmiana wiosna”. Przypominamy o wpłatach na teatrzyki na konto grupowe.

Uwaga! Pilne!

Drodzy Rodzice uprzejmie prosimy, zgodnie z umową zawartą na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, o wpłatę 50 zł  na teatrzyki w II półroczu na konto grupowe.

Uwaga!!!

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 marca na godz. 10:00 idziemy do Mosińskiego Domu Kultury na Przegląd Filmów Animowanych. W związku z tym prosimy o ubiór dzieci dostosowany do warunków atmosferycznych.

Fotograf w przedszkolu.

Informujemy, że dnia 15 marca będą robione w przedszkolu profesjonalne zdjęcia indywidualne. Chętnych rodziców prosimy o zapisy w szatni przedszkola.

Marzec u „ Koszałków- Opałków”.

 • Marzec czarodziej.
 •  W marcu jak w garncu to jedno z przysłów, których sens spróbujemy wyjaśnić.
 • Poobserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie: dłuższy dzień-krótka noc; wyższa temperatura.
 • Weźmiemy udział w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej w OSiR propagując zdrowy tryb życia.
 • Poznamy właściwości wody, przeprowadzimy doświadczenia związane z rozpuszczalnością substancji w wodzie.
 • Porozmawiamy też o naszej małej ojczyźnie- Wielkopolsce, dowiemy się z czego ona słynie.
 • Kapryśne przedwiośnie.
 • W tym tygodniu będziemy szukać pierwszych oznak nadchodzącej pory roku: pierwszych kwiatów, trawy, przylatujących ptaków, budzących się  zwierząt.
 • Zabawimy się w ogrodników, będziemy siać i sadzić rośliny w naszym kąciku przyrody, żeby się zazielenił.
 • Weźmiemy udział w Przeglądzie Filmów Animowanych w Mosińskim Domu Kultury.
 • Piękna i radosna nadchodzi wiosna.
 • Coraz odważniej poszukamy wiosny jej dźwięków i smaków.
 • Na dobre będziemy żegnać zimę w postaci Marzanny i przyniesiemy Gaik jako symbol wiosny.
 • Poznamy cykl rozwojowy motyla, rodzaje motyli, ich zwyczaje.
 •  Dowiemy się wielu ciekawostek o ślimaku oraz innych zwierzętach ogrodowych.
 • Zwierzęta na wiejskim podwórku.
 • Pod koniec miesiąca wybierzemy się na wiejskie podwórko.
 • Wyróżnimy cechy zwierząt domowych przystosowujące je do środowiska.
 • Opisujemy ich wygląd i tryb życia posługując się przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami.
 • Dowiemy się, jakie korzyści dla człowieka ma hodowla  zwierząt domowych.

Luty u „ Koszałków- Opałków”.

 • Bale, bale w karnawale.
 • Poszerzymy wiedzę dzieci na temat karnawału; rozróżnimy kilka rodzajów bali.Poznamy różne homonimy związane z omawianą tematyką.Będziemy rozwijać umiejętności taneczne.
 • Poznamy znaki graficzne liczb 0;9; liter U;N.
 • Będziemy integrować się podczas wspólnego balu przedszkolnego.
 • Co można robić zimą?
 • Poznamy obszary polarne, dowiemy się jak wygląda tam życie, jakie zwierzęta tam żyją.
 • Rozwiniemy umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń związanych z zimą(śnieg, lód).
 • Będziemy doskonalić umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków oraz przewidywania podczas wykonywania doświadczeń.
 • Rozwiniemy kompetencje matematyczne – lateralizacja, kodowanie.
 • Omówimy zachowania sprzyjające zdrowiu poprzez hartowanie organizmu zimą .
 • Opowiemy o swoich ulubionych zabawach zimowych oraz o sprzęcie koniecznym do ich uprawiania.
 • W dawnych czasach.
 • Porozmawiamy o historii naszej planety, dowiemy się dlaczego wyginęły dinozaury.
 • Nauczymy się wyszukiwać informacje w różnych źródłach, zapoznamy się z wybranymi dinozaurami, opiszemy ich cechy charakterystyczne, sposób poruszania się i odżywiania.
 • Dowiemy się ciekawostek  o praprzodkach człowieka-wskażemy różnice i podobieństwa.
 • Wynalazki.
 • Postaramy się odpowiedzieć na pytanie:„Odkrycia i wynalazki – co to takiego?Porównamy dawne przedmioty i ich ewaluację np. żelazko.
 • Porozmawiamy o tym w jaki sposób wynalazki wpłynęły na życie ludzi.Wymienimy współczesne wynalazki- komputer, Internet.

 

Styczeń u „ Koszałków- Opałków”.

 • Nadchodzi Nowy Rok.
 • Powitamy Nowy Rok 2018; zapoznamy się z tradycjami witania Nowego roku: noc sylwestrowa, fajerwerki.
 • Dowiemy się, że każdy rok składa się z 4 pór roku, których nazwy i kolejność spróbujemy zapamiętać oraz z 12 miesięcy, spróbujemy zapamiętać nazwę swojego miesiąca urodzinowego.
 • Utrwalimy liczebniki główne i porządkowe w zakresie 7 w kontekście dni tygodnia.
 • Kocham Was moi „Dziadkowie”.
 • W tym miesiącu nie zapomnimy o święcie naszych babć i dziadków, przygotujemy dla nich różne niespodzianki.
 • Opowiemy o wyglądzie, zajęciach, hobby naszych „dziadków”.
 • Zaprosimy Babcie i Dziadków do przedszkola na przedstawienie jasełkowe.
 • Zastanowimy się w jaki sposób dzieci mogą pomagać swoim „dziadkom”.
 • Nauczymy się, że osobom starszym należy okazywać szacunek.
 • Zimą się nie nudzimy.
 • Poznamy charakterystyczne cechy zimy, będziemy wykonywać eksperymenty ze śniegiem, lodem mające na celu poznanie ich właściwości.
 • Wybierzemy się w podróż na daleką Antarktydę, aby poznać panujący tam klimat, żyjące tam zwierzęta i ludzi.
 • Poznamy kolejne grafemy liczb od 1-8, będziemy wykonywać różne działania matematyczne.
 • Zimowe igrzyska sportowe.
 • Opowiemy o swoich ulubionych zabawach zimowych oraz o sprzęcie koniecznym do ich uprawiania.
 • Poznamy zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać zimą podczas zabaw.
 • Dowiemy się o różnych dyscyplinach uprawianych przez sportowców; poznamy nazwiska znanych sportowców polskich np. skoczków narciarskich.
 • Przedszkolna olimpiada” – zorganizowanie zawodów sportowych powiązanych z zimą.
 • Bajki, baśnie, bajeczki.
 • Opowiemy swoje ulubione bajki ucząc się tworzenia dłuższych wypowiedzi.
 •  Będziemy rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe na podstawie baśni;
 • Odróżnimy  elementy prawdopodobne od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);
 • Utrwalimy nazwy figur geometrycznych;
 • Rozbudzimy ekspresję i twórcze myślenie podczas zabaw tematycznych.

 Uwaga!!!

Informujemy, że dnia 11 stycznia 2019r. na godzinę 13.00  zaprosimy Kochane Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji z ich święta. Przedstawimy ponownie przygotowane przez naszą grupę Jasełka. Ze względu na warunki lokalowe uprzejmie prosimy o zaproszenie 2 osób.Zwracamy się do chętnych mam o zgłoszenie się do pieczenia ciast, aby dzieci wspólnie z dziadkami mogły zjeść podwieczorek.

Grudzień  u „ Koszałków- Opałków”.

 • Mikołajowe życzenia.
 • Poznamy historię prawdziwego św. Mikołaja i jego misję pomagania biedniejszym.
 • Porozmawiamy o naszych życzeniach związanych z Mikołajkami.
 • Poznamy pracę poczty oraz pana listonosza, w związku wysyłaniem listów do św. Mikołaja i kartek bożonarodzeniowych dla bliskich na święta.
 • Utrwalamy znajomość swojego adresu podczas adresowania listów.
 • Rozwijamy umiejętność globalnego czytania wyrazów związanych z Mikołajkami.
 • Przygotowujemy przedstawienie jasełkowe na Spotkanie świąteczne z rodzicami.
 • Zanim zabłyśnie pierwsza gwiazdka.
 • Weźniemy udział w XVI  Przeglądzie Jasełek Mosina 2018 występując z przygotowanym przedstawieniem.
 • Rozwijamy  nawyk pomagania rodzicom w pracach domowych szczególnie w porządkach przedświątecznych.
 • Poznajemy różne środki czystości i urządzenia pomagające w porządkach.
 • Rozmawiamy o robieniu  zakupów przed świętami , doskonalimy umiejętności posługiwania się pieniędzmi podczas wizyty w sklepie.
 •  Utrwalamy nazwy różnych rodzajów sklepów i ich asortymentu.
 • Tradycje bożonarodzeniowe.
 • Przypomnimy sobie tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem: wigilia, choinka, gwiazdor z prezentami, pasterka, śpiewanie kolęd.
 • Będziemy wykonywać ozdoby na choinkę do domu jak i niespodzianki dla swoich bliskich.
 • Porozmawiamy  na temat  ulubionych sposobów spędzania Bożego Narodzenia.
 • Weźmiemy udział w Wigilii przedszkolnej, będziemy składać sobie życzenia.  

Ważne!!!

Drodzy rodzice zbliżają się Święta Bożego Narodzenia w związku z tym informujemy uprzejmie o kilku ważnych sprawach:

6 grudnia Mikołajki-w ten dzień króluje kolor czerwony, prosimy w miarę możliwości o ubiór w tym kolorze.

-Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie świąteczne przy choince w dniu 13 grudnia 2018r. na godzinę 16:00, podczas którego dzieci przedstawią swoje Jasełka. Stroje w większości zapewni dzieciom przedszkole. W przypadku konieczności przyniesienia elementów stroju przez konkretne dzieci oraz inne sprawy związane z Jasełkami, rodzice indywidualnie zostaną powiadomieni przez nauczycieli.

-Udział grupy Starszaków w XVI Gminnym Przeglądzie Jasełek organizowanym przez Mosiński Ośrodek Kultury  w dniu 18. 12. 2018r.( wtorek). Występ odbędzie się w godzinach przedpołudniowych.

-18 grudnia na godzinę 18:30 zapraszamy  wszystkich rodziców wspólnie z dziećmi do naszego przedszkola  na przedstawienie pt: „Opowieść o Bożym Narodzeniu” w wykonaniu teatrzyku cieni „Latarenka” z Poznania.

-Zwracamy się z pytaniem o możliwość przyniesienia drzewka świerkowego przez chętnego rodzica, a my ze swej strony obiecujemy zamienić je w piękną choinkę.

 

 

Listopad u „ Koszałków- Opałków”.

 • Listopadowe wspomnienia
 •  Rozwijamy umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych; nazywamy członków rodziny na nich się znajdujących.
 •  Dostrzegamy  podobieństwa i różnice w wyglądzie, sposobie spędzania wolnego czasu przez członków rodziny.
 •  Posługujemy się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości podczas łączenia w pary przedmiotów starych i nowych.
 • Uczymy się  postawy szacunku wobec osób starszych;
 • Jesienna pogoda.
 • Utrwalamy  informacje  o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • Poszerzamy  wiedzę  na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur; krążenie wody w przyrodzie; przeprowadzamy proste eksperymenty;
 • Dowiadujemy się jak to się dzieje, że jest noc i dzień co związane jest z obrotowym ruchem ziemi.
 • Polska to wolny kraj.
 • Przygotujemy się do uroczystości obchodów 100-lecia niepodległości Polski.
 • Przypomnimy sobie  symbole narodowe ich znaczenie oraz nauczymy się je szanować.
 • Poznamy polskie legendy związane z powstaniem państwa polskiego czy stolicy.
 • Nauczymy się Hymnu Polski i poznamy historię jego powstania .
 • Zorganizujemy Kącik patriotyczny w naszej sali.
 • Moje ulubione zwierzę domowe.
 • Opowiadamy o zwierzątku, które mamy w domu lub jakie chcielibyśmy mieć.
 • Wyjaśniamy podział zwierząt na ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby.
 • Przypominamy  nazwy zwierząt domowych, ich wygląd, zwyczaje.
 • Dowiadujemy się jak należy opiekować się zwierzętami , żeby nie zrobić im krzywdy.
 • Odgrywamy role zwierząt  w scenkach dramowych.
 • Słuchamy utworów o zwierzętach  rozróżniając fikcję od rzeczywistości.
 • Pokaz mody na jesienne chłody.
 • Rozmawiamy na temat zwierząt zapadających w sen zimowy, w hibernację, aktywnych jesienią i zimą, senna tabela.
 • Utrwalamy  wiedzę dotyczącą zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy ich kosekwencji dla człowieka i zwierząt.
 • Doskonalimy umiejętności podawania nazw zwierząt leśnych  i ich domów.
 • Uczymy się tworzyć liczbę mnogą od rzeczowników.

 

Uwaga! Mycie zębów!

Prosimy do czwartku 11 października o przyniesienie przyborów do mycia zębów(pasta do zębów oraz podpisane: kubek i szczoteczkę).

Wyjście do Clubu fitness Loft.

9 października idziemy na Zumbę do clubu Loft. Prosimy o zabranie stroju sportowego i ubiór wierzchni dostosowany do panującej pogody.

Październik  u „ Koszałków- Opałków”.

 • Jakie dary przynosi nam jesień?

 • Poznamy owoce i warzywa rosnące jesienią w ogrodzie i w sadzie, ich budowę oraz inne cechy poznawane  wszystkimi zmysłami.
 • Dowiemy się, jakie wartości odżywcze zawierają i dlaczego należy je często jeść.
 • Nauczymy się rozróżniać warzywo od owocu.
 • Porozmawiamy o tym, jakie przetwory na zimę można przygotować z warzyw i owoców.
 • Dbamy o zdrowie.

 • Utrwalimy wiadomości, jak należy dbać o własną higienę, będziemy doskonalić czynności samoobsługowe.
 •  Dowiemy się co to jest „Piramida żywienia”, utrwalimy nazwy produktów spożywczych, będziemy je klasyfikować i przeliczać.
 • Poszerzymy wiedzę na temat aktywności ruchowej i konsekwencji związanych z ruchem i zdrowiem dla człowieka.
 • Jesienią w parku i w lesie.

 • Zaobserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie w parku i w lesie: kolorystyka liści, opadanie liści, zimno, słota.
 • Klasyfikujemy i segregujemy jesienne dary jesieni:(kasztany, żołędzie, orzechy).
 • Nazywanie i opowiadanie o mieszkańcach lasu: wygląd, zwyczaje(zapadanie w sen zimowy, zbieranie zapasów, wymiana futra).
 • Zabawy na jesienne wieczory.

 • Przypomnimy zasady zgodnej zabawy, opowiemy o swojej ulubionej zabawce i zabawie.
 • Będziemy wymyślać ciekawe i twórcze sposoby spędzania jesiennych wieczorów.
 • Poznamy zasady prostych gier planszowych i układanek np. „Pory roku”.
 • Rozwiniemy umiejętności z zakresu pojęć matematycznych:klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w zakresie dostępnym dziecku.

 

Zebranie organizacyjne!

Dnia 5 września 2018r. na  godzinę  17.15 serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na ogólne  zebranie organizacyjne oraz zebrania w grupach, dotyczące funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2018/19. W związku z  tematyką zebrania i potrzebnym do jej omówienia czasem,  prosimy o nie zabieranie ze sobą dzieci i  zapewnienie im opieki w domu.

Wrzesień  u „ Koszałków- Opałków”.

Jestem Starszakiem!

 • Porozmawiamy o tym, dlaczego warto chodzić do przedszkola, podzielimy się swoimi emocjami z tym związanymi.
 • Stopniowo będziemy poznawać naszą nową salę i stawać się jej gospodarzami.
 • Ustalimy nowe prawa, obowiązki i zasady sprzyjające zgodnemu funkcjonowaniu w grupie Starszaków(Kodeks grupowy)
 • Jak minęły wakacje?.
 • W tym miesiącu powspominamy jeszcze wakacje, podzielimy się swoimi przeżyciami związanymi z pamiątkami przywiezionymi z wakacji.
 • Porozmawiamy o różnych regionach Polski ,w których spędziliśmy wakacje.
 • Opowiemy o sposobach podróżowania, o środkach lokomocji.
 • Jesteśmy bezpieczni.
 • Poznamy podstawowe zasady ruchu drogowego zarówno dla pieszych jak i kierowców, uświadomimy sobie konieczność ich przestrzegania dla naszego bezpieczeństwa.
 • Porozmawiamy o bezpiecznych i niebezpiecznych sposobach zawierania znajomości z innymi ludźmi.
 • Uświadomimy sobie znaczenie specjalnych służb np. policji, straży pożarnej,pogotowia dla naszego bezpieczeństwa.
 • Nauczymy się prosić o pomoc w trudnych sytuacjach.
 • Znam siebie i swoje ciało.
 • Znamy swoje ciało- wymienimy jego części i ważniejsze organy.
 • Dowiemy się, jak można wykorzystywać 5 naszych zmysłów w poznawaniu otaczającego świata.
 • Wykorzystamy zmysł słuchu w wyszukiwaniu głoski „o” w słowach: zmysł wzroku w odnajdywaniu litery w naszym otoczeniu.