Koszałki-Opałki

Drodzy Rodzice !

W dniu 09.10.2019 r. odbędzie się wycieczka autokarowa do Bramy Poznania ICHOT. Weźmiemy udział  w zajęciach edukacyjnych w muzeum i zwiedzimy Ostrów Tumski. Prosimy o wpłatę 23 zł. na konto skarbników poszczególnych grup do dnia 07.10.2019r.

 

UWAGA !

Prosimy uprzejmie Rodziców, aby  dzieci  przyniosły na zajęcia  03.09.19r.(wtorek) jedną pamiątkę z wakacji.

Wrzesień u „Koszałków – Opałków”

 • Przyjaciele w przedszkolu
 • Obszar fizyczny:
 • uczestniczenie w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych,
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
 • Obszar społeczny:
 •  współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,
 • wypracowanie kontraktu grupy – ustalenie zasad zachowania i przestrzeganie ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu.
 • Obszar poznawczy:
 • wypowiadanie się na określony temat,
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów,
 • określanie kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod).
 • Jesteśmy bezpieczni
 • Obszar fizyczny:
 • aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • proszenie o pomoc w sytuacjach trudnych i radzenie sobie w nowych sytuacjach.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym i zasad przechodzenia przez jezdnię,
 • respektowanie zasad zabawy w grupie,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań.
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wymawiania głosek, rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (na początku i na końcu słowa),
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak).
 • Razem się bawimy
 • Obszar fizyczny:
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i posługiwanie się nożyczkami – cięcie po liniach prostych,
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych.
 • Obszar społeczny:
 • integrowanie się z grupą rówieśniczą, nabywanie umiejętności współpracy w grupie
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabawy.
 • Obszar poznawczy:
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wielkość, kolor i kształt,
 •  tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego), szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie elementów.
 • Różni ludzie – to my
 • Obszar fizyczny:
 • ćwiczenia w posługiwania się nożyczkami – cięcie po łukach,
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych.
 • Obszar społeczny:
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej,
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych,
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym  (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym).
 • Obszar poznawczy:
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych,
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby,
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”,
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”.