Krasnale

Wrzesień u ,,Krasnoludków”

 •  Idę do przedszkola.
 • Przedszkolaczek.
 • Lubimy się bawić.
 • Jestem bezpieczny na ulicy.
 •   Obszar fizyczny:
 •  rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 •  rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych,
 •  wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych,
 •  kształtowanie umiejętności dbania o porządek w codziennych sytuacjach.
 • Obszar emocjonalny:
 •  poznawanie różnych stanów emocjonalnych,
 •  wdrażanie do skupiania uwagi na osobie mówiącej,
 •  wdrażanie do właściwej reakcji na bodźce zewnętrzne, związane ze zmianą otoczenia.
 • Obszar społeczny:
 •  kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 •  kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach,
 •  wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy,
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.
 • Obszar poznawczy:
 •  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 •  kształtowanie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne,
 •  kształtowanie świadomości własnego ciała.