Krasnale

Czerwiec u „Krasnali”.

 •  Dzień Dziecka.
 • Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy.
 • Kształcenie wyobraźni, pamięci i umiejętności wokalnych.
 • Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie, kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i umiejętności seriacji.
 • Uświadomienie, że dzieci mają swoje prawa.
 • Lubimy czytać książeczki.
 • Rozwijanie zainteresowania książką.
 • Wdrażanie do szanowania książek,rozumienie wyrazów: okładka, początek, koniec, mniej, więcej, tyle samo,posługiwanie się wyrazem: księgarnia.
 • Usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych, w szczególności warg i języka, rozwijanie wydolności oddechowej płuc.
 • Poznawanie i nazywanie bohaterów znanych bajek.
 • Nadchodzi lato.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Poznanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata.
 • Poznawanie letnich kwiatów i ich nazw: chabry, maki, rumianki.
 • Rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmicznego wzoru.
 • Rozumienie wyrazu tęcza, posługiwanie się nazwami tęczowych kolorów.
 •  Wakacje.
 • Poznawanie wybranych regionów Polski: morze, góry.
 • Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi – budowanie wypowiedzi w sposób zrozumiały dla otoczenia.
 • Rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, las;
 • rozumienie wyrazów: pływa, tonie, rak, strumyk, głaz, schronisko, wakacje.
 • Kształtowanie umiejętności panowania i modyfikowania natężenia swojego głosu, ćwiczenia fonacyjne.

Dzień Mamy i  Taty!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczystość z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty, która odbędzie się 23 maja o godzinie 9:30.

Maj u „Krasnali”.

 •  Co się dzieje na wiejskim podwórku?
 • Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych i młodych.
 • Poznanie przysmaków zwierząt z wiejskiego podwórka: kury, królika, krowy, kozy, kota.
 • Utrwalanie znajomości odgłosów zwierząt podwórkowych i gospodarskich.
 • Poznanie produktów, które powstają z mleka, rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zdrowia.
 • Rozumienie wyrazów: buda, stajnia, obora, obora, kopyta, wymiona.
 • Wszędzie wiosna.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące.
 • Rozumienie wyrazów i wyrażeń: pszczoła, , ul, miód, obok, na, nad, jednakowe, tyle samo, para, takie same.
 • Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
 • Porównywanie liczebności zbiorów przez dobieranie elementów do pary.
 • Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez pszczoły, żaby, bociana, komar, muchy i przyporządkowywanie ich do obrazka.
 • Pojazdy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie samochodów: osobowych, ciężarowych i ratowniczych.
 • Rozpoznawanie pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych.
 • Określanie różnic i podobieństw w wyglądzie rowerów dla dzieci i dorosłych, wzbogacanie słownika o nazwy części rowerowych.
 • Rozumienie potrzeby zakładania kasku w czasie jazdy na rowerze.
 • Rozumienie wyrazów: przed, za, dookoła, w, lokomotywa, wagony, maszynista.
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku, posługiwanie się określeniami: zimne, ciepłe, drewniane, metalowe, plastikowe.
 • Dzień Mamy i Taty.
 • Budzenie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców.
 • Poznanie codziennych obowiązków domowych rodziców.
 • Rozumienie znaczenia rodziny w życiu dziecka, wymienianie imion członków własnej rodziny.
 • Kształtowanie umiejętności ustalania położenia obiektów i używania określeń: obok, na, pod, za, przed, w, z przodu, z tyłu, wewnątrz, na zewnątrz, najwyżej, najniżej.
 • Przygotowanie programu oraz upominków na Dzień Mamy i Taty.

 

Kwiecień u Krasnali.

 •  Zdrowe przedszkolaki.
 • Poznamy pracę lekarza oraz narzędzia i przybory potrzebne mu do pracy;
 • Wzbogacimy słownik o nowe wyrazy: pacjent, stetoskop;
 • Będzimy rozwijać orientację w schemacie własnego ciała;
 • Dowiemy się jak dbać o zdrowie ciała i zębów;
 • Uświadomimy sobie potrzebę spożywania produktów potrzebnych dla zachowania zdrowia;
 •  Wielkanoc ( 2 tygodnie)
 • Poznamy charakterystyczne elementy związane ze Świętami Wielkanocnymi;
 • Poznamy znaczenie wyrazów: małe, większe, największe, duże, mniejsze, najmniejsze, święconka, kraszanka, lukier, rodzynki;
 • Wzbogacimy wiedzę na temat zwyczajów związanych z Wielkanocą;
 • Poznamy baby – ciasto spożywane na Wielkanoc;
 • Będziemy nabywać umiejętności odwzorowywania układu elementów;
 • Udoskonalać sprawności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową;
 • Rozwiniemy umiejętności malowania delikatnych przedmiotów;
 • Będziemy ćwiczyć narządy artykulacyjne i utrwalać prawidłowy tor oddechowy;
 • Będziemy doskonalić spostrzegawczość – wskazywać podobieństwa i różnice
 • Mieszkam w Polsce.
 • Poznamy budynki: dom jednorodzinny, blok – określimy podobieństwa i różnice domów;
 • Będziemy posługiwać się nazwami pomieszczeń domowych i przyporządkujemy do nich sprzęty domowe;
 • Utrwalimy znajomość figur geometrycznych: trójkąt, kwadrat, prostokąt;
 • Będziemy posługiwać się określeniami: wysoki, niski, oraz nazwami kolorów podstawowych;
 • Zapamiętamy nazwę własnej ulicy i  naszego miasta;
 • Poznamy znane obiekty naszego miasta;
 • Będziemy kształtować poczucie tożsamości narodowej, przypomnimy sobie jak wygląda godło i flaga Polski;

Marzec u Krasnali.

 • Zielony kącik w przedszkolu
 • Zrozumiemy znaczenie wody i słońca dla wzrostu roślin;
 • Poznamy etapy sadzenia cebuli oraz wykonamy czynności konieczne do posadzenia cebuli;
 • Dowiemy się czego rośliny potrzebują do życia;
 • Poznamy nazwy przyrodnicze: krokusy, szczypiorek, rozpoznamy kolory: fioletowy, żółty, biały, zielony;
 • Zrozumiemy znaczenie jedzenia szczypiorku dla zdrowia
 • Idzie wiosna
 • Poznamy charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia;
 • Będziemy rozwijać umiejętność wiązania opisu słownego z treścią obrazka;
 • Poznamy nazwy przyrodnicze: marcowa pogoda, gniazdo, skowronek;
 • Będziemy rozwijać orientację w schemacie własnego ciała
 • Będziemy rozpoznawać i nazywać pory roku, zrozumiemy konieczność ubierania się stosownie do pory roku;
 • Pani Wiosna
 • Poznamy kwiaty wiosenne ich wygląd i budowę: przebiśnieg, tulipan, fiołek;
 • Będziemy śpiewać wiosenne piosenki i bawić się w ich rytmie;
 • Pożegnamy Zimę i powitamy Wiosnę podczas wspólnych zabaw ;
 • Poznamy pojęcia: suma, różnica;
 • Podczas spacerów będziemy rozpoznawać oznaki wiosny w najbliższym otoczeniu.
 • Nasi ulubieńcy
 • Poznamy schemat budowy psa
 • Będziemy kształtować umiejętność liczenia i wyznaczania sumy i różnicy liczb;
 • Porównamy liczebność zbiorów
 • Poznamy nazwy i wygląd ryb: gupik, neonek, welon, paletka;
 • Będziemy rozwijać umiejętność tworzenia kompozycji techniką stemplowania dłońmi;
 • Porozmawiamy o zwierzętach domowych

Luty u Krasnali.

 • Karnawałowe zabawy
 • Poznanie wyrazów i wyrażeń: karnawał, girlandy, serpentyny, w górę , na dół, duży, mały, nazywanie strojów balowych.
 • Będziemy doskonalić pamięć , spostrzegawczość wzrokową i sprawności manualne.
 • Będziemy klasyfikować balony według koloru oraz wielkości, a także przeliczać elementy w zbiorach..
 • Nauczymy się umiejętnego poruszania się w kole wiązanym.
 • Pani kucharka
 • Poznamy narzędzia pracy kucharki.
 • Poznamy wyposażenie kuchni: kuchenka, piekarnik, patelnia, mikser .
 • Będziemy nazywać urządzenia elektryczne i określać do czego służą.
 • Samodzielnie upieczemy ciasteczka.
 • Idziemy do fryzjera
 • Poznamy wyposażenie salonu fryzjerskiego, narzędzi i przyborów potrzebnych do pracy.
 •  Poznamy nazwy fryzur.
 • Będziemy grupować akcesoria do włosów według rodzajów.
 • Będziemy doskonalić spostrzegawczość słuchową podczas kojarzenia dźwięku z przedmiotem.
 • Poznamy symbole graficzne liczb 1,2,3 będziemy używać liczebników porządkowych i głównych w zakresie 1 -3.
 • Poznajemy różne sklepy
 • Pójdziemy na spacer i poznamy różnorodne sklepy i ich specyfikę : kwiaciarnię, sklep spożywczy, sklep z zabawkami, aptekę.
 • Będziemy kojarzyć nazwę sklepu z artykułami, które można w nim kupić.
 • Poznamy polskie środki płatnicze, postaramy się zrozumieć sens kupna, sprzedaży i płacenia.
 • Stworzymy w Sali kącik – sklep.

 

 UWAGA!

W czwartek 10 stycznia 2019r. na godz.9.30 zapraszamy Dziadka i Babcię na uroczystość  z okazji ich święta do naszego przedszkola. Prosimy rodziców o zgłaszanie się do upieczenia placków na tę okazję.

Styczeń u  „Krasnali” 

 • Zawitała do nas zima
 • Będziemy pogłębiać swoją wiedzę oraz doświadczenia związane ze śnieżną zimą,
 • Rozwijać zainteresowania książką,
 • Czerpać radość ze śpiewania i zabaw przy muzyce
 • Będziemy rozwijać sprawności manualne, koordynację wzrokowo ruchową i umiejętność obserwowania
 • Kochana Babciu, kochany Dziadku
 • Uświadomimy sobie ważną rolę w naszym życiu jaką pełni babcia i dziadek, będziemy rozmawiać o miłości, szacunku i przywiązaniu do rodziny
 • Przygotujemy prezenty dla Dziadka i Babci oraz wykonamy laurki,
 • Będziemy uczyć się wierszyków i piosenek na święto babci i dziadka
 • Będziemy nabierać wiarę we własne możliwości i pokonywać nieśmiałość podczas występu
 • Mroźna zima
 • Dowiemy się m.in. jak powstają sople oraz zobaczymy na zdjęciach szyby malowane mrozem
 • Będziemy rozmawiać także jaki ubiór jest odpowiedni, gdy na dworze jest mróz, dowiemy się co to jest „para”
 • Stworzymy kompozycje z mozaiki geometrycznej, przez co utrwalimy poznane figury: koło, kwadrat i trójkąt;
 • Podczas wykonywania doświadczeń  i przeprowadzenia obserwacji, poznamy  właściwości lodu
 • Zimą pamiętamy o ptakach (2 – tygodnie)
 • Dowiemy się, że niektóre ptaki na zimę odlatują a niektóre spędzają zimę z nami;
 • Poznamy nazwy, wygląd, zwyczaje i preferencje niektórych ptaków (wróbel, gil, sikorka)
 • Poznamy pojęcia : „w bok”, „na kartce, poza kartką”
 • Będziemy porównywać wielkości: „mały, mniejszy, najmniejszy”; „ duży, większy, największy”
 • Będziemy uczyć się tworzyć wypowiedzi zrozumiałe dla innych
 • Będziemy ustalać kolejność wydarzeń w czasie i używać określeń z tym związanych: na początku, potem, na koniec
 • Będziemy rozwijać ogólną sprawność fizyczną podczas ćwiczeń gimnastycznych

Od 14.01.2019r do 27.01.2019r trwają Wakacje Zimowe.Wszystkim życzymy udanego wypoczynku, a osobom wyjeżdżającym na narty, wspaniałej pogody i bezpiecznej zabawy!!

Teatrzyk Latarenka.

18 grudnia  o godzinie 17:00  zapraszamy  wszystkich rodziców wspólnie z dziećmi do naszego przedszkola  na przedstawienie pt: „Opowieść o Bożym Narodzeniu” w wykonaniu teatrzyku cieni „Latarenka” z Poznania..

 

Zaproszenie!

Drodzy rodzice 4 grudnia o godzinie 16:30 serdecznie zapraszamy na wspólne ubieranie choinki.

                                                                    Krasnale z wychowawczyniami.

Grudzień u Krasnali

 • Gdy odwiedzi nas święty Mikołaj!
 • W oczekiwaniu na mikołajki wykonamy prace plastyczne.
 • Nauczymy się piosenki o Mikołaju.
 • Będziemy rozmawiać o wymarzonych prezentach.
 • Udoskonalimy umiejętność formułowania prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Poćwiczymy umiejętność liczenia w dostępnym zakresie.
 • Poznamy instrument perkusyjny – janczary.
 • Coraz więcej umiem.
 • Utrwalimy nazwy ubrań i kolejność ich wkładania.
 • Będziemy posługiwać się określeniami: najpierw (przedtem), później (potem).
 • Pogrupujemy przedmioty ze względu na ich wielkość.
 • Dowiemy się jak  właściwie zachować się  przy stole.
 • Usprawnimy ruchome części aparatu mowy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych.
 • Święta tuż,tuż.
 • Poznamy tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia (wysyłanie kartek z życzeniami, śpiewanie kolęd).
 • Będziemy obserwować drzewo iglaste i dowiemy się jakie jest znaczenie wody w życiu roślin.
 • Utrwalimy znajomość kolorów.
 • Będziemy rozwijać ogólną sprawność i zwinność podczas ćwiczeń gimnastycznych.

Drodzy Rodzice!!

W dniu 8. 11.2018r o godz. 9.30 odbędzie się uroczystość z okazji PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA (w tym dniu obowiązuje strój galowy).Po części artystycznej miło będzie porozmawiać przy filiżance kawy i kawałku ciasta. Jeśli ktoś z państwa chciałby na tą okazję  upiec cos słodkiego, uprzejmie proszę  o zgłoszenie się do nauczycielki grupy.

 Listopad u Krasnali

 •   Deszcz, deszcz, deszcz…
 • Będziemy obserwować zmiany w przyrodzie, charakterystyczne dla późnej jesieni
 • Poznamy różne rodzaje deszczu,
 • Dowiemy się co zwiastują chmur  
 • Dowiemy się, jak należy się ubrać aby nie zmoknąć
 • Będziemy ćwiczyć narządy artykulacyjne oraz poczucie rytmu
 • Gdy robi się chłodniej.
 • Dowiemy się jak ważne jest dostosowanie odpowiedniego ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych
 • Będziemy utrwalać kolejność zakładania poszczególnych części garderoby, dzięki którym będzie nam ciepło nawet w bardzo chłodne dni,
 • Przygotowania do zimy zwierząt.
 • Poznamy jak przygotowują się do zimy niektóre zwierzęta 
 • Zaznajomimy się z wyglądem oraz nazwami  wybranych mieszkań (gawra, dziupla), w których zwierzęta przesypiają zimę,
 • Dowiemy się, że niektóre ptaki odlatują jesienią do ciepłych krajów
 • Czyste przedszkolaki
 • Poznamy przedmioty służące do dbania o czystość i określimy do czego służą
 • Dowiemy się jak dobrze myć ręce – poznamy etapy i zasady dotyczące tej czynności,
 • Dowiemy się , dlaczego tak istotna kwestia jest to, aby każdy korzystał wyłącznie ze swoich przyborów toaletowych

 

 

UWAGA!!!

Prosimy chętne mamy do pieczenia ciast na uroczystość „Pasowania na przedszkolaka” o pilne  zgłoszenie się do wychowawcy grupy.

Zaproszenie.

Kochana Mamo, Kochany Tato!!! 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość

Pasowanie na przedszkolaka w dniu  8.11.2018r. o godz. 9.30

w Przedszkolu „Wesołe skrzaty

                                                                    Krasnale

 

Październik u Krasnali.

 •   Jesienne owoce.

 •  Będziemy rozpoznawać i nazywać owoce.
 • Dowiemy się jak ważne dla zdrowia jest ich spożywanie.
 • Będziemy rozwijać umiejętność posługiwania się określeniami.: duży, mały, para, mniej, więcej.
 • Podczas degustacji przekonamy się które owoce są słodkie a które kwaśne.
 • Jesienne warzywa.

 • Warzywa podobnie jak owoce, dostarczają człowiekowi wielu witamin oraz innych składników sprzyjających zachowaniu zdrowia. 
 • Będziemy utrwalać nazwy warzyw, liczyć je oraz dzielić ze względu na różne cechy: kształt, wielkość, kolor.
 • Rozpoznamy warzywa za pomocą zmysłu smaku, węchu, dotyku.
 •   Skarby jesieni.

 • Dowiemy się co kryje się pod hasłem „dary jesieni”.
 • Poznamy nazwy poszczególnych części drzew,
 • niektóre ich gatunki i owoce.
 • Będziemy tworzyć zbiory z darów jesieni i przeliczać je.
 • Las jesienią.
 • Zaobserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie związane z jesienią.
 • Poznamy nowe środowisko przyrodnicze – las.
 • Dowiemy się jak zbudowany jest grzyb i że są grzyby jadalne i trujące – poznamy ich nazwy.
 • Będziemy ćwiczyć sprawności manualne podczas lepienia z plasteliny.

 

 • Wrzesień u  Krasnali.
 • Idę do przedszkola.

 • Pierwsze dni w nowym miejscu dla nikogo nie są łatwe. Strach, niepewność, obcość, nieśmiałość towarzyszą każdemu w takich sytuacjach.W miesiącu wrześniu będziemy poznawać nowe otoczenie, twarze oraz reguły panujące w sali, łazience, umywalni oraz ogródku przedszkolnym.Znajomość swojego znaczka i umiejętność odkładania ubrań w miejsca nim oznaczone, stosowanie zwrotów grzecznościowych, odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca to umiejętności, które usprawniają przebieg dnia a także uczą dzieci pewnej samodyscypliny. Pozwoli to także każdemu poczuć się nieco pewniej, swobodniej i bezpieczniej.
 • Jestem bezpieczny na ulicy.
 • Będziemy także uczyć się bezpiecznego poruszania na ulicy. Umiejętne zachowanie się na chodniku, bezpieczne przechodzenie przez ulicę, znajomość podstawowych znaków oraz sygnalizacji świetlnej to podstawowa wiedza, od której może zależeć bezpieczeństwo przedszkolaka.
 • Zebranie organizacyjne!
 • Dnia 5 września 2018r. na  godzinę  17.15 serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na ogólne  zebranie organizacyjne oraz zebrania w grupach, dotyczące funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2018/19. W związku z  tematyką zebrania i potrzebnym do jej omówienia czasem,  prosimy o nie zabieranie ze sobą dzieci i  zapewnienie im opieki w domu.