Krasnale

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję o planowanej uroczystości „Pasowania na Przedszkolaka” naszych Krasnali. Chcemy ją zorganizować w środę 17 listopada w godzinach od 9:00 do 11:00. Tego dnia prosimy o odświętne ubranie dzieci. Z wiadomych względów nie możemy na uroczystość zaprosić rodziców dzieci. Postaramy się jednak jak najlepiej udokumentować ten tak ważny moment w życiu każdego przedszkolaka!

LISTOPAD U „KRASNALI”.

 • Deszczowa pogoda.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
 • Poznanie sposobów chronienia się przed deszczem.
 • Mieszkam w Polsce.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn. 
 • Gdy robi się coraz chłodniej.
 •  Cele ogólne:
 • Dalsze obserwacje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 •  Mali artyści 
 •  Cele ogólne:
 • Poznanie wybranych technik plastycznych, zabawy badawcze. 
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 •  Czyste przedszkolaki.
 •  Cele ogólne:
 • Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów służących do dbania o czystość osobistą i określanie, do czego służą.
 • Utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.
 • Rozumienie konieczności dbania o higienę.

PAŹDZIERNIK U „KRASNALI”

 • Jesienne owoce.
 • Cele ogólne:
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki).
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
 • Jesienne warzywa.
 • Cele ogólne:
 • Dalsze obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w jesiennym ogrodzie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw.
 • Zachęcanie do zjadania surowych warzyw jako źródła witamin.
 • Skarby Jesieni.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w  jesiennym krajobrazie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych oraz ich owoców.
 • Las jesienią( 2 tygodnie).
 • Cele ogólne:
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w  lesie jesienią.
 • Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.

Piosenka na Październik : ” Małe czerwone jabłuszko” muz. i sł. K. i D. Jagiełło                                            

1.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką.  Ref: Za rączki się trzymają i wkoło obracają.(2x)

2.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką. Ref: Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.(2x)

3.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką.    Ref: W rączki klaszcze jabłuszko, razem z dojrzałą gruszką.(2x)

4.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką.   Ref: Biegną sobie dookoła, jabłuszko gruszkę woła.(2x)

WRZESIEŃ U „KRASNALI”

 • Idę do przedszkola.
 • Cele ogólne:
 • Nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z N. i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich oraz zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
 • Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.
 • Jestem przedszkolakiem.
 • Cele ogólne:
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
 • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń N.
 • Lubimy się bawić.
 • Cele ogólne:
 • Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych.
 • Rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.
 • Jestem bezpieczny na ulicy.
 • Cele ogólne:
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.
 • Poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.

PIOSENKA NA WRZESIEŃ: „Wesołe przedszkole”.

1.Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,
idzie do przedszkola wesoła gromada,
tupią małe nóżki tupu tupu tup,
raźno do przedszkola idzie mały zuch.

2.Klocki, misie, lalki, czekają od rana,
uśmiechem nas wita Pani ukochana,
bawimy się w zgodzie zawsze Ty i ja,
tańczymy wesoło hopsa, hopsa, hopsasa.