Leśne ludki

Drodzy Rodzice !

W dniu 09.10.2019 r. odbędzie się wycieczka autokarowa do Bramy Poznania ICHOT. Weźmiemy udział  w zajęciach edukacyjnych w muzeum i zwiedzimy Ostrów Tumski. Prosimy o wpłatę 23 zł. na konto skarbników poszczególnych grup do dnia 07.10.2019r.

 

Ogłoszenie!

Prosimy o przyniesie strojów na gimnastykę w osobnym worku !

 • Koszulka
 • Spodenki
 • Skarpety ze stoperami

Wrzesień u Leśnych Ludków

 • Przedszkole moim drugim domem .
 • Obszar fizyczny:
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • Obszar emocjonalny:
 • doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć bez naruszania godności własnej i innych
 • Obszar społeczny :
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy,
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Obszar poznawczy:
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy.
 •  W przedszkolu jesteśmy bezpieczni.
 • Obszar fizyczny :
 • aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wdrażanie do współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji,
 • rozwijanie motoryki dużej (gimnastyka, zabawy ruchowe) i motoryki małej (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie nożyczkami).
 • Obszar emocjonalny:
 • kształtowanie gotowości do niesienia pomocy innym,
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy, wyrabianie umiejętności radzenia sobie z porażką.
 • Obszar społeczny:
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania w przedszkolu i poza nim,
 • wdrażanie do współdziałania dla osiągnięcia zamierzonego celu, wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.
 • Obszar poznawczy:
 • wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach, rozwijanie mowy i myślenia poprzez omawianie treści utworów, ilustracji.
 • Nasze zabawy
 • Obszar fizyczny :
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej, uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami.
 • Obszar emocjonalny:
 • przedstawianie i nazywanie swoich emocji i uczuć, rozumienie i szanowanie uczuć innych
 •  Obszar społeczny:
 • integrowanie się z grupą rówieśniczą, nabywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej,
 • akceptowanie i szanowanie zasad panujących podczas zabawy oraz zajęć
 •  Obszar poznawczy:
 • rozróżnianie i klasyfikowanie kształtów, określanie położenia elementów w przestrzeni z wykorzystaniem określeń: „obok”, „nad”, „pod”, „na”, „za”, „przed”, odróżnianie stron: lewa, prawa, wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.
 • Każdy z nas jest inny
 • Obszar fizyczny :
 • uczestniczenie w zabawach integracyjnych, ruchowych, muzycznych, poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Obszar emocjonalny :
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji uczuć własnych i innych ludzi.
 • Obszar społeczny :
 • nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, współdziałanie z innymi podczas wykonywania wspólnych działań, przestrzeganie ustalonych zasad w czasie zajęć i zabaw dowolnych, stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Obszar poznawczy :
 • wypowiadanie się na określony temat, klasyfikowanie elementów ze względu na kolor i rodzaj.