Leśne ludki

WRZESIEŃ U ,,LEŚNYCH LUDKÓW” 

 • W przedszkolu:
 • Utrwalamy znajomość imion kolegów i koleżanek.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązującej w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego.
 • Wdrażamy do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy do uważnego słuchania czytanego tekstu , reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu, wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Doskonalimy umiejętność poruszania się w kole wiązanym.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Jestem przedszkolakiem:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne- zwłaszcza poprawne mycie rąk.
 • Wdrażamy do używania zwrotów grzecznościowych; proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia.
 • Doskonalimy spostrzegawczość , pamięć wzrokową , sprawność manualną i ruchową.
 • Ćwiczymy pamięć słuchową.
 • Kształtujemy pojęcie- para.
 • Rozwijamy orientację w schemacie własnego ciała i ciała innego człowieka.
 • Zapoznajemy się z liczebnikami od 1-5.
 • Doskonalimy umiejętność odwzorowywania i manipulowania figurami geometrycznymi.
 • Poprawnie posługujemy się określeniami – wysoki, niski, najwyższy.
 • Wspólne zabawy:
 • Wdrażamy do porozumiewania się miarkowanym głosem .
 • Kształtujemy postawy szanowania wytworów pracy kolegów , rozwijamy empatię.
 • Zachęcamy do respektowania umów.
 • Wyrabiamy szybką reakcję na sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Doskonalimy sprawność manualną i ruchową, nabywamy doświadczenia związane z konstruowaniem.
 • Utrwalamy  nazwy kolorów podstawowych.
 • Określamy wielkość: mały, średni, duży.
 • Rozwijamy zdolność obserwacji oraz swobodnej ekspresji twórczej.
 • Na ulicy:
 • Zapoznajemy się  z podstawowymi zasadami  bezpiecznego poruszania się.
 • Rozumiemy i posługujemy się wyrazami i wyrażeniami : przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny, pasy bezpieczeństwa, ścieżka rowerowa.
 • Rozumiemy konieczność stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików w czasie jazdy samochodem.
 • Zapoznajemy się z pracą policjanta oraz wyglądem munduru.
 • Kształtujemy umiejętność rozpoznawania wybranych znaków drogowych, ich znaczenia i klasyfikowanie ze względu na kształt.
 • Rozwijamy sprawność manualną  i ruchową, koordynację wzrokowo-ruchową i poczucie rytmu.
 • Wdrażamy do umiejętnego posługiwania się nożyczkami , rozwijamy kreatywność  poprzez komponowanie.
 • Ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, usprawnianie narządów mowy.