Pracownicy

DYREKTOR:
mgr Anna Szuba

ZASTĘPCA DYREKTORA:
mgr Iwona Kołda

NAUCZYCIELKI:

Grupa  „Koszałki-Opałki”

mgr Joanna Pawlak

mgr Marlena Tonińska

Grupa „Leśne Ludki”

mgr Barbara Leszczyńska

mgr Anna Żurowska

Grupa „Krasnale”

mgr Iwona Kołda

mgr Anna Szuba

mgr Anna Żurowska

mgr Marlena Tonińska

POMOC NAUCZYCIELA:

Julia Kucharzak

ADMINISTRACJA:

Ewa Wojciechowska   – Intendent

Magdalena Przybylska – Sekretarka

Krzysztof Przybylak – Główny Księgowy

POMOCE ODDZIAŁOWE:

Barbara Ginter– grupa „Koszałki-Opałki”
Danuta Piekarzewicz – grupa „Leśne Ludki”
Barbara Król – grupa „Krasnale”

Marian  Walkowiak  – pracownik gospodarczy