Pracownicy

DYREKTOR:
mgr Anna Szuba

ZASTĘPCA DYREKTORA:
mgr Iwona Kołda

NAUCZYCIELKI:

Grupa  „Koszałki-Opałki”

mgr Marlena Tonińska

mgr Anna Żurowska

Grupa „Leśne Ludki”

mgr Joanna Pawlak

mgr Iwona Kołda

mgr Anna Żurowska

Grupa „Krasnale”

mgr Barbara Leszczyńska

mgr Iwona Kołda

mgr Anna Szuba

POMOC NAUCZYCIELA:

Marta Wacławek

ADMINISTRACJA:

Barbara Król   – Intendent
Krzysztof Przybylak – Główny Księgowy

POMOCE ODDZIAŁOWE

Elżbieta Utracik– grupa „Koszałki-Opałki”
Barbara Ginter – grupa „Leśne Ludki”
Mariola Łojewska – grupa „Krasnale”

Marian  Walkowiak  – pracownik gospodarczy