Rekrutacja

 

Szanowni Państwo

Jeżeli w Waszym życiu i życiu Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny ważny okres – edukacja przedszkolna, to zapraszamy do naszego przedszkola!

W terminie od 23 lutego do 16 marca 2021 r. do godz. 13:00 trwać będzie rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice, chcący zapisać dziecko do przedszkola muszą wypełnić wniosek poprzez Internet, wydrukować go wraz z załącznikami i złożyć podpisany przez obojga Rodziców w placówce, którą wskazali jako pierwszy wybór. Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina. Na tej stronie dokładnie opisane są etapy rekrutacji poprzez Internet.

Nabór zostanie zamknięty 16 marca 2021 r. o godz. 13:00. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego tzw. Kryteria ustawowe – 100 punktów:

1) wielodzietność rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują zadania lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty,

3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty,

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty,

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny –           1 punkt.

Przy składaniu wniosku rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola, do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte.

23 marca do godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli.  Do 30 marca do godz. 13:00 rodzice potwierdzają w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko fakt, że chcą aby od 1 września 2021 dziecko uczęszczało do tego przedszkola.

1 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu od 12 kwietnia 2021 r. rozpocznie się nabór uzupełniający.

30 kwietnia do godz. 15:00 zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana do 12 maja 2021 r. do godz. 13:00.

Ze względu na panujące obostrzenia nie możemy zaproponować Państwu tradycyjnego spotkania, potocznie nazwanego „drzwiami otwartymi” w przedszkolu. Chcąc jednak nieco przybliżyć panujące w nim warunki, zapraszamy na wirtualny „Spacer po przedszkolu”

Jeżeli macie Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 663 993 420 lub 61 813 22 30.

Zapraszamy do naszego przedszkola!