Zajęcia dodatkowe

PLAN  ZAJĘĆ  DODATKOWYCH

Język angielski

KRASNALE

 poniedziałek 

  czwartek

LEŚNE LUDKI

 środa

 piątek

KOSZAŁKI – OPAŁKI

 wtorek 11: 00- 11:30

  czwartek 10:30- 11:00

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek