Rekrutacja uzupełniająca!

Drodzy Rodzice!

Ze względu na 1 wolne miejsce w grupie dzieci 3-letnich oraz 1 wolne miejsce w grupie dzieci 5-letnich ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca. Dokumenty (wniosek o przyjęcie oraz oświadczenia) można składać od poniedziałku 12.04.2021 r. do  środy 28.04.2021 r. do godz. 13:00.

W piątek 30.04.2021 r. zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Do piątku 07.05.2021 r.  do godz. 15:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola składają dokument „Potwierdzenia woli”. W środę 12.05.2021 r. zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje wyłącznie liczba punktów uzyskanych  ze spełnienia poszczególnych kryteriów.

Oswiadczenia

wniosek