Dyżur letni 2021

Szanowni Państwo,

w okresie wakacyjnym przedszkola naszej gminy pracować będą wg. ustalonych terminów dyżurów (trzy tygodnie każde ):

1 lipca – 21 lipca 2021 r. – Przedszkole nr 2 w Mosinie i Przedszkole w Wiórku

15 lipca – 04 sierpnia 2021 r. – Przedszkole nr 3 w Mosinie

29 lipca – 18 sierpnia 2021 r. – Przedszkole nr 4 w Mosinie

12 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r. – Przedszkole w Krośnie

16 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r. – oddziały przedszkole w SP w Pecnej

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w przedszkolach bardzo Państwa proszę o zgłaszanie dyżur tylko w sytuacjach, gdy nie możecie zapewnić dzieciom opieki.

Karty zgłoszeń na dyżur wakacyjny można pobrać u pań dyżurujących w szatni przedszkola.

Karty proszę składać do piątku 11 czerwca 2021 r. !

mgr Anna Szuba – dyrektor Przedszkola nr 2 w Mosinie

Rekrutacja uzupełniająca!

Drodzy Rodzice!

Ze względu na 1 wolne miejsce w grupie dzieci 3-letnich oraz 1 wolne miejsce w grupie dzieci 5-letnich ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca. Dokumenty (wniosek o przyjęcie oraz oświadczenia) można składać od poniedziałku 12.04.2021 r. do  środy 28.04.2021 r. do godz. 13:00.

W piątek 30.04.2021 r. zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Do piątku 07.05.2021 r.  do godz. 15:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola składają dokument „Potwierdzenia woli”. W środę 12.05.2021 r. zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje wyłącznie liczba punktów uzyskanych  ze spełnienia poszczególnych kryteriów.

Oswiadczenia

wniosek

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice!

Pragnę poinformować, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od poniedziałku 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. możemy świadczyć opiekę tylko dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz tym, których rodzice:

– są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

– realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

– realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

– pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

– wykonują działania ratownicze,

– są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

– są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

– są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Rodzice, którzy spełniają warunki rozporządzenia i planują przyprowadzić dziecko do przedszkola, zobligowani są do złożenia Wniosku o zorganizowanie zajęć w przedszkolu. Wnioski składać można do dyrektora przedszkola drogą mailową do niedzieli 28.03.2021 r. do godz. 17:00                         przedszkolenr2.mosina@o2.pl ) oraz przynajmniej jeden dzień przed planowanym pobytem dziecka w przedszkolu. Jest to związane z właściwą organizacją pobytu oraz żywienia dzieci. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 663 993 420.

Jednocześnie informuję, że dzieciom pozostającym w domach, nauczyciele poszczególnych grup będą przesyłać propozycje różnego rodzaju zabaw i gier.

Mam nadzieję, że sytuacja ta jest krótkotrwała i 12 kwietnia będziemy mogli ponownie spotkać się wszyscy w przedszkolu.

Pozdrawiam serdecznie.

Anna Szuba – dyrektor Przedszkola nr 2 w Mosinie

WAŻNE!

( dotyczy rekrutacji! )

Rodzice dzieci, które w procesie rekrutacji zostały zakwalifikowane do przedszkola  zobowiązani są do złożenia dokumentu „Potwierdzenia woli”. Nie złożenie powyższego dokumentu jest jednoznaczne   z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!

Termin składania „Potwierdzenia woli” upływa we wtorek 30 marca 2021 r. o godz. 13:00!

Anna Szuba –dyrektor Przedszkola nr 2          w Mosinie

Wyniki konkursu „Ekozabawka”

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki  konkursu „Eko- zabawka” zorganizowanego przez nasze przedszkole. Nie spodziewaliśmy się takiego dużego odzewu na naszą propozycję zabawy. Wzięło w niej udział 26 dzieci wspólnie ze swoimi  rodzinami.  Wszystkie prace wykonane zostały na wysokim poziomie, cechowała je duża kreatywność, fantazja autorów, praktyczne wykorzystanie odpadów ekologicznych.  Widoczna była też wspaniała współpraca dzieci z rodzicami.  W wyniku Państwa głosowania wyróżnione zostały następujące prace :

I miejsce -„Wiosenna łąka-tor kulkowy”
II.miejsce -„Park dinozaurów”
III.miejsce -„Czerwony kapturek-teatrzyk”.

W związku z dużym wkładem pracy włożonym przez wszystkich biorących udział w konkursie w przygotowanie swoich wytworów, mamy niespodziankę- postanowiliśmy nagrodzić wszystkich uczestników. Nagrody można odbierać w przedszkolu od 20-22. 05. 20 r. w godzinach 8.00 – 15. 30.

 

 

Procedura bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

w związku z otwarciem przedszkola od 11 maja 2020 r. została opracowana Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii  COVID – 19 na terenie Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami i wypełnienie zamieszczonych oświadczeń (tylko w wypadku zgłoszenia dziecka do przedszkola). 

Pozdrawiam serdecznie. Anna Szuba – dyrektor Przedszkola nr 2 w Mosinie

Procedury

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Puste przedszkole !

Kochane „Wesołe skrzaty” tęsknimy za Wami, słyszymy, że Wy również tęsknicie za rówieśnikami i za przedszkolem. Spodobał nam się wiersz autorstwa pani Anny Chmury, który wyraża nasze wspólne emocje, a puenta napawa  optymizmem. Chcemy się nim z Wami podzielić:

Odwiedziłam dziś moje przedszkole,
przysiadłam na chwilę w sali przy stole.
Rozejrzałam się dookoła,
„proszę pani!” nikt do mnie nie wola..
Krzesła stoją równiutko przy stolikach,
nie gra nasza ulubiona muzyka.
Nawet kosz na śmieci zwykle zapełniony
z kąta zerka na mnie zdziwiony.
Na poleczkach zabawki siedzą równiutko.
Słucham..? Ktoś coś mówi do mnie cichutko:
Gdzie się dzieci wszystkie podziały?
Przecież co dzień do zabawy nas brały!
Więc podchodzę do półki z lalkami,
klockami, misiami i samochodami.
Nie martwcie się przyjaciele mili,
już niedługo będą się z wami bawili,
już niedługo zrobi się wesoło!
Usiądziemy wszyscy razem wkoło,
zaśpiewamy ulubione piosenki,
znów popłyną wesołe dźwięki.
A na razie zostajemy w domu..
Pewnie łezkę wytrą po kryjomu
Bo też tęsknią za sobą dzieci
Lecz, nie martwcie się bo czas szybko”zleci”!

Wielkanocne baby upieczone!

Wielkanocne baby upieczone, a pewnie już nawet zjedzone. Bardzo się cieszymy, że skorzystaliście z  przepisu pani Basi i wspólnie z rodzicami upiekliście to tradycyjne ciasto wielkanocne. Jesteśmy z Was dumne i cieszymy się,  podobnie zapewne jak Wasi Rodzice, z zaangażowania w przygotowania kulinarne do Świąt Wielkanocy.  Kochani ciasta wyglądają wspaniale, a jeszcze lepiej pewnie smakowały. Mniam, mniam, mniam…  Możemy je podziwiać dzięki zdjęciom przesłanym przez rodziców: Dawida z „Krasnali”, Zuzi, Zosi, Jasia i Ksawiera z „ Leśnych ludków” oraz Olgi i Eryka z  „Koszałków-Opałków”. Wykorzystując  cytat z reklamy:  ” Brawo Wy!!!”

Baby wielkanocne.