Koszałki-Opałki

WRZESIEŃ U ,,Koszałków- Opałków” 

Tydzień I i II – Moje przedszkole i moja grupa 

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • Nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała).
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie(Kodeks grupowy).
 • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola i na placu zabaw.
 • Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 • Dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Tydzień III – Moja droga do przedszkola
 • Poznawanie zasad zagrażających bezpieczeństwu: oddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych, bawienie się w miejscach niedozwolonych (np. przy ulicy), wpuszczanie do mieszkania, pod nieobecność rodziców, obcych ludzi; rozmawianie z obcymi ludźmi.
 • Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych, szczególnie policjanta.
 • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych np. w kształcie znaków drogowych.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.
 • Tydzień IV – Idzie jesień… przez las, park
 • Zachęcanie do obserwacji różnych środowisk przyrodniczych: park, las, sad.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej jesieni.
 • Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata roślin. rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 • Poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania oraz zagrożeń związanych z brakiem wiedzy na ich temat..
 • Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy.
 • Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo- skutkowego, poznawania samego siebie.
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close