Koszałki-Opałki

GRUDZIEŃ  U ,,Koszałków- Opałków” .

 • Tydzień I – Co cieszy Mikołaja?
 • Poznanie historii prawdziwego św. Mikołaja i jego misji pomagania biedniejszym.
 • Prowadzenie rozmów o naszych życzeniach związanych z Mikołajkami.
 • Poznawanie pracy poczty oraz pana listonosza, w związku wysyłaniem listów do św. Mikołaja i kartek bożonarodzeniowych dla bliskich na święta.
 • Rozwijanie umiejętności globalnego czytania wyrazów związanych z Mikołajkami.
 • Przygotowywanie  przedstawienia jasełkowego na spotkanie świąteczne z rodzicami.
 • Poznawanie i szanowanie trudnej pracy górników w związku z obchodami Barbórki w Polsce.
 • Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematyką kompleksową.
 • Tydzień II – Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu  i przemarznięciu.
 • Poznawanie różnych dyscyplin sportowych, które można uprawiać zimą.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 • Zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje  śnieżne, poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 • Tydzień III, IV – O czym w święta każdy z nas pamięta?
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich .
 • Wykonywanie ozdoby na choinkę do domu jak i niespodzianki dla swoich bliskich.
 • Rozmowy  na temat  ulubionych sposobów spędzania Bożego Narodzenia.
 •  Udział w Wigilii przedszkolnej, rozwijanie umiejętności składania sobie życzeń.
 • Rozwijanie  nawyku pomagania rodzicom w pracach domowych szczególnie w porządkach przedświątecznych.
 • Tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji  i miłości.
 • Doskonalenie prezentowania swoich umiejętności na forum grupy i przed zaproszonymi gośćmi

LISTOPAD  U ,,Koszałków- Opałków” .

 • Tydzień I,II – Co powinien wiedzieć każdy Polak? 
 • Nazywanie swojej ojczyzny, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc.
 • Słuchanie nagrań znanych kompozytorów polskich.
 • Rozwijanie wiedzy na temat walorów geograficznych Polski.
 • Budzenie uczuć związku i przynależności do swojego kraju, narodu.
 • Zapoznanie ze Świętem Odzyskania Niepodległości- 11 listopada, przygotowanie uroczystości przedszkolnej z tej okazji.
 • Utrwalenie symboli narodowych i ich znaczenia dla narodu polskiego.
 • Odwiedzenie miejsc, w których znajdują się pomniki upamiętniające ludzi walczących za niepodległą Polskę.
 • Tydzień III – Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
 • Rozwijanie wiedzy na temat walorów różnych regionów Polski.
 • Wyszukiwanie różnic między regionami np. w strojach ludowych, potrawach.
 • Opanowanie wybranych figur tańców polskich, szczególnie Krakowiaka.
 • Poznawanie legend, opowieści związanych z Polską i ze swoją miejscowością.
 • Wzbudzanie przeżyć estetycznych w kontaktach z polską przyrodą i sztuką.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
 • Tydzień IV – Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?
 • Poznawanie nazw wy­branych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie cie­kawostek na ich temat.
 • Poznawanie modelu kuli ziemskiej – glo­busa- wskazywanie konty­nentów, oceanów, mórz.
 • Oglądanie różnych gwiazdozbiorów i zapamiętywanie ich nazw.
 • Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów zwią­zanych z kosmosem
 • Poznawanie zawodów związanych z kosmo­sem, np. zawodu kosmonauty, astronoma.
 • Wysłuchiwanie ciekawo­stek, legend na temat satelity Ziemi – Księ­życa.

PAŹDZIERNIK  U ,,Koszałków- Opałków” .

 • Tydzień I – : Jesienią dbamy o zdrowie.
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi.
 • Uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie.
 • Rozumienie konieczności przyjmowania lekarstw w czasie choroby.
 • Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczenie napojów gazowanych);
 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się lekarstwami, środkami chemicznymi.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała , przebywanie na świeżym powietrzu jako ważne elementy zdrowia.
 • Tydzień II – Kto może być nauczycielem?
 • Poznawanie zawodu i roli nauczyciela w rozwoju i kształtowaniu osobowości dzieci.
 • Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.
 • Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.
 • Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie.
 • Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami.
 • Znajomość zwrotów grzecznościowych i stosowanie ich w odpowiednich sytuacjach.
 • Tydzień III – W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: wiatru, padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów.
 • Wzbudzanie przeżyć estetycznych w kontaktach z przyrodą i sztuką.
 • Tydzień IV – Jaki plan na jesień mają leśne zwierzęta?
 • Zapoznanie z popularnymi gatunkami zwierząt występujących w lesie oraz ich sposobem przygotowania się do zimy.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.
 • Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.
 • Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla późnej jesieni
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.

WRZESIEŃ U ,,Koszałków- Opałków” .

 • Tydzień I – Co słychać w przedszkolu?:
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie(Kodeks grupowy).
 • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola i na placu zabaw.
 • Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 • Dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Tydzień II – Jak być superbezpiecznym?
 • Poznawanie zasad zagrażających bezpieczeństwu: oddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych, bawienie się w miejscach niedozwolonych (np. przy ulicy), wpuszczanie do mieszkania, pod nieobecność rodziców, obcych ludzi; rozmawianie z obcymi ludźmi.
 • Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych, szczególnie policjanta.
 • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych np. w kształcie znaków drogowych.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.
 • Tydzień III – Jakie są moje supermoce?
 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • Nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała).
 • Wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw, dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich i
 • akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych potrzebach lub wyjątkowych zdolnościach.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania własnych zmysłów w poznawaniu siebie i świata wokół siebie.
 • Uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru.
 • Uczenie dzieci szukania kompromisu w trudnych sprawach i zwracania się o pomoc w trudnych sytuacjach.
 • Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną.
 • Tydzień IV – Kiedy Pani Jesień obchodzi swoje urodziny?:
 • Zachęcanie do obserwacji różnych środowisk przyrodniczych: park, las, sad.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej jesieni.
 • Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata roślin. rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 • Poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania oraz zagrożeń związanych z brakiem wiedzy na ich temat..
 • Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy.
 • Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo- skutkowego, poznawania samego siebie.
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close