Krasnale

GRUDZIEŃ U „KRASNOLUDKÓW”

 •  Tydzień I – Czy smoki to dinozaury:
 • Utrwalamy imiona kolegów i koleżanek.
 • Utrwalamy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali.
 • Wymieniamy konsekwencje niewłaściwego ubierania się w zależności od warunków pogodowych.
 • Rozpoznaje podstawowe emocje radość, smutek, złość, strach.
 • Łączymy obrazki tych samych przedmiotów-małych i dużych.
 • Rozpoznajemy i nazywamy podstawowe kolory, liczymy w zakresie trzech.
 • Reagujemy na zmianę tępa w muzyce.
 • Dowiadujemy się, że węgiel powstaje ze skamieniałych drzew i innych roślin.
 • Porównujemy obrazki, wskazujemy różnice między nimi.
 • Tworzymy kompozycje plastyczne z różnorodnego materiału.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Odpowiadamy na pytania dotyczące opowiadania i innych utworów literackich.
 • Układamy koła według dostrzeżonego rytmu.
 • Poznajemy nowe piosenki i wiersze.
 • Utrwalamy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych rozwijających koncentrację uwagi.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
 • Tydzień II – Nadeszła zima:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Przestrzegamy zasad ustalonych w zabawie.
 • Wdrażamy się do stosowania zwrotów grzecznościowych odpowiednich do sytuacji.
 • Uczestniczymy w zabawach z okazji Mikołajek.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę, wymieniamy oznaki zimy.
 • Wspólnie ubieramy choinkę w sali.
 • Określamy jak czują się bałwanki przedstawione na ilustracji, naśladujemy ich emocje w zabawie ze śpiewem.
 • Szeregujemy przedmioty według wzrastającej wielkości, a potem-malejącej wielkości.
 • Malujemy, ozdabiamy sylwety gotowymi elementami, tworzymy kompozycje plastyczne.
 • Porównujemy długość dwóch przedmiotów, stosując określenia długi, krótki.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowo naśladowczych, o charakterze integracyjnym.
 • Tydzień III – Zima biała.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).
 • Poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, nazywamy je.
 • Poznajemy właściwości śniegu, określamy jaki jest śnieg.
 • Wykonujemy śniegowe gwiazdki, liczymy je podczas zabawy muzycznej.
 • Doskonalimy pamięć słuchową podczas słuchania opowieści ruchowej „Zimowy spacer Krzysia”.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, bieżnych, muzyczno-ruchowych, ruchowo-naśladowczych.
 • Wykonujemy świąteczne kartki, ozdoby, prezenty.
 • Wskazujemy obrazki, ilustracje dotyczące określonych treści.
 • Tydzień IV -Boże Narodzenie.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Poznajemy tradycje związane ze Świętami Bożego narodzenia.
 • Słuchamy opowiadania nawiązującego do tradycji łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń.
 • Śpiewamy kolędy i pastorałki.
 • Wymieniamy ulubione potrawy wigilijno-świąteczne.
 • Wymieniamy zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych.
 • Budujemy dłuższą wypowiedź na temat choinki.
 • Porównujemy gałązki świerka i sosny
 • Uczestniczymy w uroczystej Wigilii przedszkolnej.
 • Uczymy się nowych rymowanek, wierszy, piosenek.
 • Malujemy palcami, wodzimy palcami po śladzie rysunku choinki, tworzymy kompozycje plastyczne.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).

LISTOPAD U „KRASNOLUDKÓW” 

 • Tydzień I – Pada deszcz:
 • Utrwalamy imiona kolegów i koleżanek.
 • Utrwalamy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i  dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Ilustrujemy ruchem wiersze i piosenki.
 • Pokazujemy mimiką i gestem radość oraz smutek.
 • Liczymy w zakresie trzech.
 • Rozpoznajemy i nazywamy podstawowe kolory.
 • Lepimy z plasteliny, malujemy na dużych arkuszach papieru.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Odpowiadamy na pytania dotyczące opowiadania i innych utworów literackich.
 • Poznajemy nowe piosenki i wiersze.
 • Utrwalamy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych z elementem równowagi oraz zabawach orientacyjno-porządkowych.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
 • Tydzień II – Dbamy o zdrowie:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do stosowania zwrotów grzecznościowych odpowiednich do sytuacji.
 • Wskazujemy i nazywamy przedmioty lekkie i ciężkie.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę.
 • Kształtujemy świadomość mycia zębów.
 • Wdrażamy się do stosowania zwrotów grzecznościowych odpowiednich do sytuacji.
 • Malujemy, robimy kulki z gazety, ozdabiamy sylwety gotowymi elementami, tworzymy kompozycje plastyczne.
 • Poznajemy zawód stomatologa i charakter jego pracy.
 • Uczestniczymy w zabawach muzyczno-ruchowych z elementem równowagi.
 • Tydzień III – Domowi ulubieńcy.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).
 • Uczymy się recytacji wierszy.
 • Kształtujemy nawyk grzecznego zwracania się do innych dzieci oraz dorosłych .
 • Naśladujemy ruchy naszych małych zwierzęcych ulubieńców .
 • Uczymy się świadomości, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania.
 • Uczestniczymy w pierwszym występie podczas Uroczystości Pasowania na Przedszkolaka.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, bieżnych, muzyczno-ruchowych, ruchowo-naśladowczych oraz orientacyjno-porządkowych.
 • Kształtujemy umiejętność ustawiania się w kole, parze oraz rzędzie.
 • Wskazujemy obrazki, ilustracje dotyczące określonych treści.

 

 • Tydzień IV -Urządzenia w moim domu.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do stosowania zwrotów grzecznościowych odpowiednich do sytuacji.
 • Uczymy się rozpoznawać wybrane urządzenia elektryczne, po dźwiękach jakie wydają.
 • Wymieniamy i nazywamy urządzenia elektryczne oraz poznajemy ich podstawowe zastosowanie.
 • Uczymy się rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych z zastosowaniem chusty animacyjnej.
 • Uczymy się nowych rymowanek, wierszy, piosenek.
 • Malujemy palcami, wypełniamy kontury, tworzymy kompozycje plastyczne.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie na Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, która odbędzie się 15 listopada o godzinie 9:30!
Szczegółowe informacje w e-mailu.

 

PAŹDZIERNIK U „KRASNOLUDKÓW” 

 • Tydzień I – Jesień w sadzie:
 • Utrwalamy imiona kolegów i koleżanek.
 • Utrwalamy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i  dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wielozmysłowo poznajemy owoce.
 • Rozpoznajemy i nazywamy owoce, segregujemy według rodzaju.
 • Wymieniamy owoce, które nie rosną w Polsce.
 • Rozpoznajemy i nazywamy podstawowe kolory.
 • Kształtujemy świadomość mycia owoców przed jedzeniem.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Odpowiadamy na pytania dotyczące opowiadania i innych utworów literackich.
 • Poznajemy nowe piosenki i wiersze.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni, stosujemy słowa: nad, pod, obok.
 • Utrwalamy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Lepimy z masy solnej, tworzymy kompozycje plastyczne.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
 • Tydzień II – Smaczne warzywa:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do stosowania zwrotów grzecznościowych odpowiednich do sytuacji.
 • Poznajemy nazwy wybranych warzyw, segregujemy według rodzaju oraz poznajemy je wielozmysłowo.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę.
 • Uczymy się rozpoznawać i wymieniać kolory warzyw.
 • Kształtujemy świadomość mycia warzyw przed jedzeniem.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do stosowania zwrotów grzecznościowych odpowiednich do sytuacji.
 • Malujemy, wyklejamy, tworzymy kompozycje plastyczne.
 • Rozpoznajemy obrazek po opisie.
 • Przygotowujemy sok owocowo – warzywny.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość.
 • Tydzień III – Jaki jestem.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).
 • Nazywamy i wskazujemy wybrane części ciała.
 • Uczymy się wypowiadać na temat własnych upodobań, wymieniamy to, co potrafimy już zrobić.
 • Śpiewamy i ilustrujemy ruchem piosenki.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
 • Określamy kolor swoich oczu, wypowiadamy się na temat swojej ulubionej zabawki i zabawy.
 • Uczymy się rozpoznawać wydrukowane swoje imię.
 • Tydzień IV -Moje zmysły.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do stosowania zwrotów grzecznościowych odpowiednich do sytuacji.
 • Rozpoznajemy przedmioty za pomocą dotyku, wzroku, słuchu.
 • Wymieniamy do czego służą narządy zmysłów- oczy, uszy, usta, nos.
 • Rozróżniamy wybrane zapachy.
 • Rozróżniamy dźwięki  – ciche i głośne.
 • Uczymy się nowych rymowanek, wierszy, piosenek.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).

WRZESIEŃ U ,,Krasnoludków” 

 • Tydzień I i II – Pierwszy raz w przedszkolu:
 • Poznajemy i utrwalamy imiona kolegów i koleżanek.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i  dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Kształtujemy umiejętność poruszania się w kole wiązanym.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Poznajemy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Rozpoznajemy i naśladujemy emocje: złość, smutek, radość, strach.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
 • Tydzień III – Nadeszła jesień:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania wierszy i opowiadań.
 • Poznajemy nazwy wybranych drzew oraz segregujemy liście według kształtu i dopasowujemy je do ich rysunków.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę oraz poznajemy charakterystyczne oznaki jesieni.
 • Uczymy się rozpoznawać dźwięki wysokie i niskie , śpiewamy piosenki.
 • Poznajemy określenia: długi, krótki, dłuższy, krótszy, węższy, szerszy.
 • Wyklejamy sylwety zwierząt oraz naśladujemy ich głosy i dźwięki.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.
 • Tydzień IV- Co robią zwierzęta jesienią.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).
 • Rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta leśne.
 • Wskazujemy i wymieniamy wybrane części ciała.
 • Kształtujemy poczucie szacunku i opiekuńczy stosunek względem zwierząt.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
 • Świętujemy Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Chłopaka.
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close