Krasnale

MAJ U „KRASANLI”.

12.05. br. (czwartek) – warsztaty z panią ratownik pt. „Uratuj misia”

17.05 br. (wtorek)  – wycieczka dla całego przedszkola do Gospodarstwa Agroturystycznego Kids Farm k/Przecławia.

 • Jak powstaje książka ?
 • Cele ogólne:
 • Rozwijanie zainteresowania książką.
 • Wdrażanie do szanowania książek.
 • Poznanie etapów tworzenia książki.
 • Na łące.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące.
 • Dzień Mamy i Taty.
 • Cele ogólne:
 • Budzenie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców.
 • Poznanie codziennych obowiązków domowych rodziców.
 • Dzień Dziecka.
 • Cele ogólne:
 • Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz reguł różnych zabaw. 

KWIECIEŃ U „KRASNALI”.

 • Już wkrótce Wielkanoc ( 2 tygodnie).
 • Cele ogólne:
 • Poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na Święta Wielkanocne.
 • Udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Easter – Wielkanoc po angielsku z Dwujęzycznym Przedszkolakiem”.
 • Chrońmy środowisko.
 • Cele ogólne: 
 • Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
 • Zapoznanie z sposobami ochrony środowiska.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i twórczych przy wykonywaniu eko-zabawek. 
 • Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi. 

MARZEC  U „KRASNALI”.

 • Marcowa pogoda. 
 • Cele ogólne:
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych w przedwiośniu.
 • Rozumienie przysłowia „W marcu jak w garncu”.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury.
 • Wszystko rośnie.
 • Cele ogólne:
 • Założenie zielonego kącika.
 • Poznanie etapów sadzenia cebuli.
 • Rozumienie, czego roślina potrzebuje do wzrostu.
 • Idzie wiosna.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie zjawisk zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami przyrodniczymi występującymi w okresie przedwiośnia.
 • Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny.
 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Z wizytą na wsi.
 • Cele ogólne:
 • Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych i młodych.
 • Poznanie pracy rolnika. 

LUTY U „KRASNALI”.

 • Karnawałowe zabawy.
 • Cele ogólne:
 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.
 • Poznanie ozdób karnawałowych.
 • Mieszkańcy dżungli.
 • Cele ogólne:
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych mieszkających w dżungli.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Nasi ulubieńcy.
 • Cele ogólne:
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych.
 • Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami.
 • Kiedy patrzę w niebo. 
 • Cele ogólne:
 • Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
 • Nazywanie czynności przypisanych do konkretnej pory dnia.
 • Rozumienie pojęć rano, w południe, wieczorem, w nocy. 

STYCZEŃ U „KRASNALI”

 • Witamy Nowy Rok ! 
 • Cele ogólne: 
 • Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku- zapoznanie z ich nazwami.
 • Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów.
 • Kochana Babciu! Kochany Dziadku!.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym.
 • Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami.
 • Czerpanie radości z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom.
 • Zawitała do nas zima.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie zmian występujących w otoczeniu pod wpływem opadów śniegu.
 • Uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu.
 • Mroźna zima.
 • Cele ogólne:
 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.

GRUDZIEŃ U „KRASNALI”

 • Coraz więcej umiem.
 • Cele ogólne:
 • Wdrażanie dzieci do samodzielnego ubierania się, jedzenia i kulturalnego zachowania się przy stole.
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności związane z czynnościami samoobsługowymi.
 • Doskonalenie umiejętności łączenia przedmiotów w pary np. butów.
 • Gdy odwiedzi nas św. Mikołaj.
 • Cele ogólne:
 • Poznanie zwyczajów mikołajkowych.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3 lub w zakresie dostępnym dziecku.
 • Wykonywanie prac plastycznych o tematyce mikołajowej wykorzystując różne techniki.
 • Nadchodzi Boże Narodzenie(2 tygodnie).
 • Cele ogólne:
 • Poznawanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych kultywowanych w Polsce.
 • Przygotowywanie ozdób świątecznych na choinkę i wspólne dekorowanie nimi choinki na sali.
 • Uczenie się wierszy i piosenek o tematyce świątecznej. 
 • Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych np. Wigilii przedszkolnej.
 • Wspólne kolędowanie przy choince.

LISTOPAD U „KRASNALI”.

 • Deszczowa pogoda.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
 • Poznanie sposobów chronienia się przed deszczem.
 • Mieszkam w Polsce.
 • Cele ogólne:
 • Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn. 
 • Gdy robi się coraz chłodniej.
 •  Cele ogólne:
 • Dalsze obserwacje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 •  Mali artyści 
 •  Cele ogólne:
 • Poznanie wybranych technik plastycznych, zabawy badawcze. 
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 •  Czyste przedszkolaki.
 •  Cele ogólne:
 • Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów służących do dbania o czystość osobistą i określanie, do czego służą.
 • Utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.
 • Rozumienie konieczności dbania o higienę.

PAŹDZIERNIK U „KRASNALI”

 • Jesienne owoce.
 • Cele ogólne:
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki).
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
 • Jesienne warzywa.
 • Cele ogólne:
 • Dalsze obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w jesiennym ogrodzie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw.
 • Zachęcanie do zjadania surowych warzyw jako źródła witamin.
 • Skarby Jesieni.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w  jesiennym krajobrazie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych oraz ich owoców.
 • Las jesienią( 2 tygodnie).
 • Cele ogólne:
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w  lesie jesienią.
 • Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.

Piosenka na Październik : ” Małe czerwone jabłuszko” muz. i sł. K. i D. Jagiełło                                            

1.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką.  Ref: Za rączki się trzymają i wkoło obracają.(2x)

2.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką. Ref: Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.(2x)

3.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką.    Ref: W rączki klaszcze jabłuszko, razem z dojrzałą gruszką.(2x)

4.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką.   Ref: Biegną sobie dookoła, jabłuszko gruszkę woła.(2x)

WRZESIEŃ U „KRASNALI”

 • Idę do przedszkola.
 • Cele ogólne:
 • Nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z N. i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich oraz zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
 • Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.
 • Jestem przedszkolakiem.
 • Cele ogólne:
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
 • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń N.
 • Lubimy się bawić.
 • Cele ogólne:
 • Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych.
 • Rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.
 • Jestem bezpieczny na ulicy.
 • Cele ogólne:
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.
 • Poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.

PIOSENKA NA WRZESIEŃ: „Wesołe przedszkole”.

1.Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,
idzie do przedszkola wesoła gromada,
tupią małe nóżki tupu tupu tup,
raźno do przedszkola idzie mały zuch.

2.Klocki, misie, lalki, czekają od rana,
uśmiechem nas wita Pani ukochana,
bawimy się w zgodzie zawsze Ty i ja,
tańczymy wesoło hopsa, hopsa, hopsasa.