Krasnale

PAŹDZIERNIK U „KRASNALI”

 • Jesienne owoce.
 • Cele ogólne:
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki).
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
 • Jesienne warzywa.
 • Cele ogólne:
 • Dalsze obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w jesiennym ogrodzie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw.
 • Zachęcanie do zjadania surowych warzyw jako źródła witamin.
 • Skarby Jesieni.
 • Cele ogólne:
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w  jesiennym krajobrazie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych oraz ich owoców.
 • Las jesienią( 2 tygodnie).
 • Cele ogólne:
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w  lesie jesienią.
 • Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.

Piosenka na Październik : ” Małe czerwone jabłuszko” muz. i sł. K. i D. Jagiełło                                            

1.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką.  Ref: Za rączki się trzymają i wkoło obracają.(2x)

2.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką. Ref: Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.(2x)

3.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką.    Ref: W rączki klaszcze jabłuszko, razem z dojrzałą gruszką.(2x)

4.Małe, czerwone jabłuszko tańczy  dziś pod drzewem z gruszką.   Ref: Biegną sobie dookoła, jabłuszko gruszkę woła.(2x)

WRZESIEŃ U „KRASNALI”

 • Idę do przedszkola.
 • Cele ogólne:
 • Nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z N. i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich oraz zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
 • Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.
 • Jestem przedszkolakiem.
 • Cele ogólne:
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
 • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń N.
 • Lubimy się bawić.
 • Cele ogólne:
 • Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych.
 • Rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.
 • Jestem bezpieczny na ulicy.
 • Cele ogólne:
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.
 • Poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy.

PIOSENKA NA WRZESIEŃ: „Wesołe przedszkole”.

1.Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,
idzie do przedszkola wesoła gromada,
tupią małe nóżki tupu tupu tup,
raźno do przedszkola idzie mały zuch.

2.Klocki, misie, lalki, czekają od rana,
uśmiechem nas wita Pani ukochana,
bawimy się w zgodzie zawsze Ty i ja,
tańczymy wesoło hopsa, hopsa, hopsasa.