Leśne Ludki

WRZESIEŃ u ,,Leśnych Ludków” 

 • Tydzień I – W przedszkolu:
 • Poznajemy i utrwalamy imiona nowych kolegów i koleżanek, podajemy swoje imię i nazwisko.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu.
 • Poznajemy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Rozpoznajemy i nazywamy swoje emocje: złość, smutek, radość, strach.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
 •      Tydzień II – Oto ja:
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Uczestniczymy w wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela dających satysfakcję i radość.
 • Uczestniczymy zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie, określamy swoje cechy fizyczne: płeć, wiek, kolor oczu, włosów. Określamy swoje ulubione zabawy, zajęcia.
 • Rozpoznajemy i nazywamy podstawowe emocje (radość, smutek , złość , strach) u siebie i bohaterów czytanych tekstów.
 • Uczestniczymy w zabawach angażujących nasze zmysły.
 • Podejmujemy próby grania na wybranych instrumentach perkusyjnych.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Podejmujemy próby wyrażania swoich myśli, potrzeb, przeżyć.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
 •      Tydzień III – Moja droga do przedszkola:
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy na pytania dotyczące utworu.
 • Uświadamiamy sobie potrzebę znajomości przepisów ruchu drogowego, poznajemy znaczenie kolorów występujących na sygnalizatorze świetlnym.
 • Uświadamiamy sobie znaczenie znaków drogowych w ruchu drogowym, rozpoznajemy wybrane znaki drogowe.
 • Wyrabiamy umiejętność bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych.
 • Rozpoznajemy i nazywamy przedmioty znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy, poznajemy znaczenie udzielania pierwszej pomocy. Poznajemy numery alarmowe i związane z nimi zawody (policjant, strażak, ratownik, lekarz).
 • Dostrzegamy rytm z kolorowych kół i kontynuujemy go, rozpoznajemy koło wśród innych figur.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
 •      Tydzień IV – Jesień w parku, w lesie:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy na pytania dotyczące utworu.
 • Rozpoznajemy oznaki jesieni w parku, w lesie, obserwujemy otoczenie przyrodnicze, mówimy o swoich spostrzeżeniach.
 • Poznajemy nazwy wybranych drzew oraz liści. Rozpoznajemy liście oraz rozróżniamy ze względu na kolor, wielkość, kształt.
 • Rozpoznajemy i nazywamy charakterystyczne grzyby jadalne i trujące.
 • Uczestniczymy w tworzeniu jesiennego kącika przyrodniczego.
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close