News Feed

Dokumenty 90x80
Ziemia w naszych rekach 90x80
nekrolog J. Szeszko_1 90x80
Wielkanoc 2024 90x80

Leśne Ludki

CZERWIEC u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na pytania dotyczące utworu, wzbogacamy słownictwo.
 • Weźmiemy udział w wycieczce przedszkolnej do Traperskiej Osady.
 • Zapoznajemy się z wierszem B.Szelągowskiej „Świat dziecka”.
 • Bierzemy udział w zabawach rozwijających logiczne myślenie.
 • Dowiadujemy się, co lubią nasze koleżanki i nasi koledzy.
 • Zaznaczamy w kalendarzu datę, kiedy obchodzi się Dzień Dziecka.
 • Rozwijamy naszą orientację przestrzenną.
 • Uczymy się tolerancji wobec innych oraz dowiadujemy się, że wszystkie dzieci na świecie lubią to samo .
 • Poznajemy wygląd i zwyczaje dzieci z różnych stron świata.
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola oraz obserwujemy przyrodę wokół nas.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień II – Lato, lato, lato czeka.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie przedszkolnym.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu, wzbogacamy swoje słownictwo.
 • Wysłuchujemy opowiadania Barbary Szelągowskiej „Lato na wsi” oraz opowiadania Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego „Leśne lotnisko”.
 • Dowiadujemy się ciekawostek na temat Dzikiego Zachodu.
 • Projektujemy suknię dla Pani Lato.
 • Rozwijamy umiejętność dodawania i odejmowanie, doskonalimy umiejętność segregowania oraz porównywania liczebności zbiorów.
 • Dowiadujemy się, co można przygotować z owoców leśnych.
 • Podajemy przeciwstawieństwa do podanych przez nauczyciela wyrazów.
 • Poszerzamy wiedzę na temat współczucia i sposobów okazywania komuś wsparcia.
 • Doskonalimy umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Poznajemy sposoby ochrony przed słońcem.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
  Tydzień III – Wkrótce wakacje.
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali oraz dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wysłuchujemy opowiadania Barbary Szelągowskiej „Przygotowania do podróży”.
 • Wysłuchujemy rymowanki, zagadek i wiersza Martyny Marzec.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, podejmujemy próby wypowiedzenia się na temat treści wysłuchanego utworu.
 • Wymieniamy, dokąd można pojechać na wakacje, gdzie można miło spędzić czas z rodziną.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Określamy, jakimi środkami transportu można wybrać się na wakacje z rodziną.
 • Określamy liczebność zbiorów i przeliczamy w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Wymieniamy, co przyda się na wakacjach w górach, nad morzem, w lesie, nad jeziorem.
 • Podejmujemy się próby wyodrębniania pierwszej głoski w słowach.
 • Dowiadujemy się, jakich zasad należy przestrzegać podczas wakacyjnego odpoczynku .
 • Dzielimy wyrazy na sylaby i określamy liczbę sylab.
 • Mówimy coś miłego o koleżankach i kolegach z grupy.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
 Tydzień IV – Zwiedzamy świat.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Wysłuchujemy opowiadania Barbary Szelągowskiej „Czas na wakacje”.
 • Określamy, dokąd można pojechać na wakacje i jakimi środkami transportu.
 • Wykonujemy pojazd z figur geometrycznych.
 • Poznajemy ciekawe miejsca w Europie i na świecie.
 • Poznajemy nazwy państw sąsiadujących z Polską.
 • Dowiadujemy się, czym jest biuro podróży.
 • Rozwijamy umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie.
 • Składamy w całość obrazki pocięte na części.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.

MAJ u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Puk, puk, to ja, sztuka!

 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na pytania dotyczące utworu, wzbogacamy słownictwo.
 • Zapoznajemy się z opowiadaniem B.Szelągowskiej „Magia muzyki”.
 • Poznajemy wygląd i brzmienie instrumentów smyczkowych.
 • Poszerzamy wiedzę o zawodzie aktora, muzyka, artysty.
 • Wcielamy się w zawód aktora, podejmujemy próby gry na scenie.
 • Wypowiadamy się na temat swoich talentów, ćwiczymy dykcję.
 • Wykonujemy eksperymenty z balonem.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola oraz obserwujemy zmieniającą się przyrodę.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.

Tydzień II – W świecie zwierząt.

 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Wdrażamy się do większej samodzielności podczas ubierania się przed wyjściem na plac zabaw, kulturalnie spożywamy posiłki.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu, wzbogacamy swoje słownictwo.
 • Wysłuchujemy opowiadania Barbary Szelągowskiej „Hassan i jego vlog” oraz Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego „Dzień warzyw”.
 • Dowiadujemy się co to jest sawanna i jakie zamieszkują ją zwierzęta.
 • Rozpoznajemy odgłosy wybranych zwierząt.
 • Weźmiemy udział w ćwiczeniach na dodawanie i odejmowanie .
 • Wysłuchujemy informacji na temat nurka.
 • Dowiadujemy się, dlaczego kameleon zmienia kolory .
 • Składamy w całość pocięte na części obrazki.
 • Dowiadujemy się jakie zwierzęta zamieszkują morza i oceany.
 • Rozmawiamy o zwierzętach mieszkających na polu oraz w lesie.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Obserwujemy zmiany zachodzące w otaczającej nas przyrodzie.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.

Tydzień III –  Co w trawie piszczy?

 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali oraz dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wysłuchujemy opowiadania Barbary Szelągowskiej „Majowy piknik”.
 • Wysłuchujemy rymowanki, zagadek i wiersza Martyny Marzec oraz Wiesławy Żaby-Żabińskiej.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, podejmujemy próby wypowiedzenia się na temat treści wysłuchanego utworu.
 • Nawiązujemy relacje rówieśnicze, uczestniczymy we wspólnych zabawach.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Utrwalamy wiedzę na temat kolorów pojemników na śmieci oraz co one oznaczają.
 • Określamy liczebność zbiorów i przeliczamy w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Poznajemy nazwy roślin i zwierząt – mieszkańców łąki oraz będziemy prowadzić rozmowy na ich temat.
 • Dowiadujemy się, czym są barwy ochronne u owadów.
 • Zdobywamy wiedzę na temat ziół rosnących na łące .
 • Dzielimy wyrazy na sylaby i określamy liczbą sylab.
 • Bierzemy udział w ćwiczeniach i zabawach rozwijających mowę.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.

Tydzień IV – Moja mama i mój tata:

 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Wysłuchujemy opowiadania Agaty Widzowskiej „Geny” oraz wiersza Iwony Landau „Wiersz dla mamay”.
 • Dowiadujemy się, jakie daty w kalendarzu oznaczają Dzień Matki i Dzień Ojca.
 • Rozwiązujemy zagadki pantomimiczne.
 • Dowiadujemy się jaką rolę w życiu dziecka pełni mama, a jaką – tata.
 • Wypowiadamy się na temat ulubionych wspólnych zajęć z rodzicami oraz opowiadamy o swojej rodzinie.
 • Wykonujemy laurki i upominki dla swoich rodziców.
 • Rozwijamy umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie.
 • Poszerzamy wiedzę o członkach swojej rodziny.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.

KWIECIEŃ u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Mamy różne charaktery:

 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na pytania dotyczące utworu, wzbogacamy słownictwo.
 • Zapoznajemy się z opowiadaniem B.Szelągowskiej „Moje emocje”.
 • Rozwiązujemy zagadki pantomimiczne.
 • Poszerzamy wiedzę o swoich emocjach, poznajemy pojęcie dobry uczynek.
 • Odróżniamy zachowania pozytywne i negatywne.
 • Wypowiadamy się na temat swoich talentów oraz na temat przyjaźni.
 • Poznajemy podstawowe wartości, którymi należy kierować się w życiu.
 • Wypowiadamy się na temat swoich marzeń.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola oraz obserwujemy zmieniającą się przyrodę.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.

     Tydzień II – Wiosna na wsi:

 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Wdrażamy się do większej samodzielności podczas ubierania się przed wyjściem na plac zabaw, kulturalnie spożywamy posiłki.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu, wzbogacamy swoje słownictwo.
 • Wysłuchujemy opowiadania Ewy Stadtmuller „Wiejskie ustronie” oraz Wiktorii Kowalskiej i Macieja Ciechomskiego „Czekolada niezgody”.
 • Dowiadujemy się jak nazywamy domy zwierząt wiejskich.
 • Rozpoznajemy odgłosy wybranych zwierząt wiejskich.
 • Szeregujemy według wielkości i długości.
 • Poznajemy znaczenie przysłowia „Kwiecień plecień, bo przeplata…”.
 • Dowiadujemy się jakie produkty powstają z mleka.
 • Utworzymy zdrobnienia wybranych słów, będziemy dobierać rymy.
 • Dowiadujemy się jak nazywamy potomstwo zwierząt wiejskich.
 • Utrwalamy umiejętność przeliczania w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Dowiadujemy się czego potrzebuje do swojej pracy rolnik oraz na czym polega jego praca.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Obserwujemy zmiany zachodzące w budzącej się do życia przyrodzie.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.

     Tydzień III –  Dbamy o przyrodę:

 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali oraz dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wysłuchujemy opowiadania Barbary Szelągowskiej „Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę”.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, podejmujemy próby wypowiedzenia się na temat treści wysłuchanego utworu.
 • Nawiązujemy relacje rówieśnicze, uczestniczymy we wspólnych zabawach.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Utrwalamy wiedzę na temat kolorów pojemników na śmieci oraz co one oznaczają.
 • Określamy, dlaczego tak ważne jest segregowanie śmieci. Dowiadujemy się, czym jest recykling.
 • Określamy, w jaki sposób można oszczędzać wodę i dlaczego ważne jest oszczędzanie wody.
 • Dowiadujemy się dlaczego dbanie o Ziemię jest ważne i w jaki sposób można dbać o naszą planetę.
 • Zdobywamy wiedzę na temat roli roślin w życiu człowieka.
 • Przeliczamy w dostępnym zakresie, klasyfikujemy, określamy równoliczność zbiorów.
 • Doskonalimy motorykę małą pobudzamy wyobraźnię wykonując pracę plastyczną Dzień Ziemi.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.

      Tydzień IV – Polska – moja ojczyzna:

 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Wysłuchujemy opowiadania Agaty Widzowskiej „Festyn”.
 • Poznajemy legendę o powstaniu Krakowa.
 • Utrwalamy wiedzę na temat polskich symboli narodowych.
 • Poznajemy większe Polskie miasta i zabytki.
 • Zapoznajemy się z cechami charakterystycznymi swojego regionu.
 • Wykonujemy doświadczenia związane z mierzeniem objętości płynów, poznajemy narzędzia do mierzenia płynów.
 • Rozwijamy umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie.
 • Poznajemy i improwizujemy ruchowo piosenkę „Mały Polak – przedszkolak.
 • Poznajemy flagi różnych państw oraz dowiadujemy się jaka wygląda flaga Unii Europejskiej.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.

MARZEC u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Zwierzęta sprzed milionów lat.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na pytania dotyczące utworu, wzbogacamy słownictwo.
 • Zapoznamy się z opowiadaniem B.Szelągowskiej „Dzień z życia Dinki”.
 • Dowiadujemy się, kto to jest archeolog, badacz, odkrywca.
 • Będziemy oglądać książki i albumy o prehistorycznych zwierzętach.
 • Wykonujemy pracę plastyczną „Dinozaury w lesie jurajskim.
 • Będziemy ustalać równoliczność zbiorów oraz rozwijać umiejętność przeliczania w poznanym zakresie.
 • Poznajemy piosenkę „Dino…dino…dinozaury” i zinterpretujemy ją ruchowo.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
 Tydzień II – Pogoda marcowa.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Wdrażamy się do większej samodzielności podczas ubierania się przed wyjściem na plac zabaw, kulturalnie spożywamy posiłki.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu, wzbogacamy swoje słownictwo.
 • Wysłuchujemy opowiadania Ewy Stadtmuller „Marcowa pogoda”.
 • Bierzemy aktywny udział w rozwiązywaniu wiosennych zagadek.
 • Utrwalamy wiedzę o zwiastunach wiosny.
 • Opisujemy marcową pogodę i uzupełniamy kalendarz pogody.
 • Poznajemy znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu” i projektujemy marcowy garnek w zabawie plastycznej.
 • Poznajemy piosenkę „W marcu jak w garncu” i improwizujemy ja ruchowo.
 • Proponujemy sekwencję ruchów do piosenki „Marcowa pogoda”.
 • Utrwalamy umiejętność przeliczania w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Obserwujemy zmiany zachodzące w budzącej się do życia przyrodzie.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała. 
Tydzień III – Wiosno, ach to ty !
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wysłuchujemy opowiadania Agaty Widzowskiej „Powrót bociana”.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, podejmujemy próby wypowiedzenia się na temat treści wysłuchanego utworu.
 • Nawiązujemy relacje rówieśnicze, uczestniczymy we wspólnych zabawach.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Utrwalamy wiedzę na temat ptaków powracających do Polski na wiosnę, poznajemy ciekawostki na temat wybranych ptaków.
 • Dowiadujemy się dlaczego nie wolno dotykać ptasich gniazd oraz jaką role pełnią budki lęgowe.
 • Poznajemy i improwizujemy ruchowo piosenki „Hallo wiosno” i „Bociany”.
 • Przeliczamy w dostępnym zakresie, określamy, określamy których elementów jest więcej, a których mniej.
 • Doskonalimy motorykę małą pobudzamy wyobraźnię wykonując pracę plastyczną Kolory wiosny.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
 Tydzień IV – Wielkanoc
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Wysłuchujemy opowiadania Klaudii Cebuli „Wielkanocne tradycje”.
 • Zapoznajemy się z wielkanocnymi tradycjami, dowiadujemy się jak wygląda koszyczek wielkanocny.
 • Przygotowujemy wielkanocne kartki z życzeniami.
 • Rozwijamy umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie.
 • Poznajemy i improwizujemy ruchowo piosenkę „Pisanki”.
 • Bierzemy udział w uroczystym wydarzeniu – Śniadaniu Wielkanocnym w przedszkolu.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.

LUTY u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Bajki, baśnie, bajeczki.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na pytania dotyczące utworu.
 • Zapoznamy się z bajką o Czerwonym Kapturku.
 • Dowiemy się, dlaczego nie należy rozmawiać z nieznajomymi.
 • Będziemy oglądać książeczki z bajkami i baśniami.
 • Wybierzemy najpiękniejszą okładkę książki.
 • Będziemy ustalać równoliczność zbiorów oraz rozwijać umiejętność przeliczania w poznanym zakresie.
 • Uczestniczymy w improwizacji instrumentalnej muzycznej baśni.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień II – Wspaniałe zabawy na śniegu. 
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Wdrażamy się do większej samodzielności podczas ubierania się przed wyjściem na plac zabaw, kulturalnie spożywamy posiłki.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu, wzbogacamy swoje słownictwo.
 • Wysłuchujemy opowiadania Barbary Szelągowskiej „Na stoku”.
 • Bierzemy aktywny udział w zimowych eksperymentach.
 • Utrwalamy wiedzę o właściwym ubiorze podczas zabaw na śniegu.
 • Poznajemy jakie właściwości fizyczne ma śnieg.
 • Poznajemy zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
 • Dowiadujemy się, jakie sporty zimowe.
 • Poznajemy, jakie sprzęty wykorzystuje się podczas zabaw i sportów zimowych.
 • Utrwalamy umiejętność przeliczania w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
Tydzień III – W dziecięcym laboratorium.
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wsłuchujemy się w wiersz Agaty Widzowskiej „Mały naukowiec”.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, podejmujemy próby wypowiedzenia się na temat treści wysłuchanego utworu.
 • Nawiązujemy relacje rówieśnicze, uczestniczymy we wspólnych zabawach.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Bierzemy aktywny udział w zabawach logorytmicznych.
 • Dowiadujemy się, jakie przedmioty są potrzebne w pracy naukowca.
 • Wykonujemy proste eksperymenty wspólnie z nauczycielem.
 • Dowiadujemy się jakie właściwości ma magnes.
 • Doskonalimy motorykę małą pobudzamy wyobraźnię wykonując pracę plastyczną „Kolorowy wulkan”.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień IV – Tajemnice kosmosu.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Poznajemy i utrwalamy wiedzę na temat planet Układu Słonecznego.
 • Podejmujemy próby odnajdywania różnic pomiędzy planetami.
 • Układamy obrazki ufoludków zgodnie z usłyszaną instrukcją.
 • Tworzymy ufoludki z figur geometrycznych.
 • Utrwalamy określenia mały, większy, największy, mniej, więcej.
 • Podejmujemy próbę stworzenia historyjki o kosmosie.
 • Poszerzamy wiedzę o pojazdach kosmicznych.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.

STYCZEŃ u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Tak mija nam czas.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na określony temat.
 • Poznajemy zagadnienie upływu czasu.
 • Dowiadujemy się, że czas odmierzamy za pomocą różnych przyrządów, poznajemy je.
 • Zdobywamy wiedzę na temat pracy zegarmistrza.
 • Wymieniamy pory roku, dopasowujemy określone oznaki do każdej z pór roku.
 • Doskonalimy motorykę małą podczas działań plastycznych.
 • Uczymy się współpracy w grupie, podczas określonych działań.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
     Tydzień II – Zwierzęta zimą.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Wdrażamy się do większej samodzielności podczas ubierania się przed wyjściem na plac zabaw, kulturalnie spożywamy posiłki.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu.
 • Rozpoznajemy wybrane ptaki (wronę, wróbla, gila, sikorkę).
 • Poznajemy znaczenie pracy leśnika.
 • Dowiadujemy się dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki i leśne zwierzęta.
 • Dowiadujemy się, które pokarmy są bezpieczne dla ptaków.
 • Dokarmiamy ptaki, dosypując systematycznie ziarna do karmnika znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym.
 • Porównujemy pary obrazków, wskazujemy brakujące elementy.
 • Posługujemy się określeniami najkrótszy-najdłuższy.
 • Dostrzegamy rytm matematyczny i kontynuujemy go.
 • Doskonalimy motorykę małą pobudzamy wyobraźnię wykonując pracę plastyczną – Zimowy las.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
     Tydzień III –  Kim są rodzice moich rodziców?
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, podejmujemy próby wypowiedzenia się na dany temat.
 • Nawiązujemy relacje rówieśnicze, uczestniczymy we wspólnych zabawach.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Wyjaśniamy, kim są babcia i dziadek dla rodziców.
 • Opowiadamy o swoich dziadkach (jak mają na imię, co najbardziej lubią z nimi robić).
 • Przygotowujemy laurki i upominki dla dziadków.
 • Klasyfikujemy przedmioty ze względu na przeznaczenie.
 • Przygotowujemy się do występów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
      Tydzień IV – Fryzjer, weterynarz, czy lekarz?
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na określony temat.
 • Wymieniamy różne zawody, określamy, czym zajmują się wymienione osoby.
 • Rozpoznajemy i nazywamy przyrządy pasujące do osób wykonywujących wskazane zawody.
 • Podejmujemy próby odpowiedzi na pytanie: A w przyszłości będę…..
 • Rozwiązujemy zagadki na temat różnych zawodów.
 • Dowiadujemy się, czym zajmują się rodzice, jaki wykonują zawód.
 • Próbujemy ocenić wartość logiczną wypowiadanych zdań.
 • Wyrażamy swoje myśli, potrzeby, przeżycia.
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, uczestniczymy w spacerach.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.

GRUDZIEŃ u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Czekamy na Mikołaja.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla otoczenia, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna osoba, wzbogacanie słownika czynnego.
 • Wdrażanie do poszanowania prac własnych i kolegów.
 • Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości oraz syntezy wzrokowej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do właściwego trzymania narzędzia malarskiego, zapełnianie kolorem konturów obrazka.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słowno-ruchowej oraz zmysłu dotyku, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Uwrażliwianie na muzykę, rozwijanie poczucia rytmu oraz spostrzegawczości słuchowej poprzez rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich, cichych i głośnych.
 • Wdrażanie do używania określeń : lekki, ciężki, miękki , twardy, gładki , szorstki.
Tydzień II –  Zimą pamiętamy o ptakach.
 • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.
 • Przygotowanie do życia w grupie społecznej poprzez wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, gołębia, sikory i wrony; różnicowanie wielkości duży- mały, grupowanie elementów według wielkości.
 • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie.
 • Odwzorowywanie układu elementów z figur geometrycznych, wdraża nie do estetycznego wykonania pracy.
 • Ustalanie kolejności zdarzeń i używanie określeń z tym związanych: na początku, potem, na koniec.
 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie, wprowadzanie dzieci w sens rozwiązywania zadań z treścią wymagających dodawania i odejmowania.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania emocji poprzez ruch i muzykę/elementy muzykoterapii/.
Tydzień III i IV – Coraz bliżej Święta…
 • Doskonalenie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi na dany temat.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Zapoznanie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia , śpiewania kolęd w czasie świąt oraz ze zwyczajem składania życzeń świątecznych.
 • Podawanie nazw ozdób choinkowych , określanie ich wielkości, kształtu, koloru, posługiwanie się określeniami : na górze, niżej, wyżej, na dole, obok, nad, pod, na środku.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania następstwa czasu i używanie określeń :na początku, potem, na końcu.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa, poszanowania efektów pracy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przy tworzeniu własnych kompozycji.
 • Ćwiczenia oddechowe jako utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, kontrolowanie fazy wydechu, wdrażanie do kontrolowania i zmian natężenia głosu.
 

LISTOPAD u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Co powinienem wiedzieć o Polsce?
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na pytania dotyczące utworu.
 • Poznajemy postać Bazyliszka z legendy O dzielnym krawczyku i Bazyliszku.
 • Dowiadujemy się co to jest niepodległość, poznajemy symbole narodowe.
 • Z należytą powagą wysłuchujemy Mazurka Dąbrowskiego.
 • Poznajemy postaci znanych Polek i Polaków.
 • Wysłuchujemy i uczymy się piosenki Mały Polak oraz wiersza Barwy Ojczyste.
 • Zapoznajemy się z potrawami regionalnymi, wykonujemy wielkopolską potrawę regionalną -Gzik.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień II – Zdrowie naszym skarbem.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Wdrażamy się do większej samodzielności podczas ubierania się przed wyjściem na plac zabaw, kulturalnie spożywamy posiłki.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu.
 • Klasyfikujemy produkty ze względu na kryterium: zdrowe – niezdrowe.
 • Utrwalamy wiedzę na temat piramidy zdrowia, wykonujemy piramidę zdrowia.
 • Poznajemy zalety zdrowego odżywiania, wykonujemy zdrowe przekąski.
 • Utrwalamy wiedzę na temat roli ruchu w życiu człowieka.
 • Utrwalamy określenia krótki, długi, najdłuższy. Określamy ile to jest: o jeden więcej.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
Tydzień III –  A deszcz pada i pada.
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, podejmujemy próby wypowiedzenia się na temat swoich odczuć po obejrzeniu reprodukcji obrazów.
 • Nawiązujemy relacje rówieśnicze, uczestniczymy we wspólnych zabawach.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zwłaszcza po deszczu, określamy pogodę.
 • Uczymy się piosenki „Deszczu Kropelki”.
 • Porównujemy liczebność zbiorów, ustalamy równoliczność zbiorów poprzez łączenie elementów w pary.
 • Klasyfikujemy według warunku, wielkości lub koloru.
 • Doskonalimy motorykę małą pobudzamy wyobraźnię wykonując pracę plastyczną Deszczowe kompozycje.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień IV – Co ułatwia prace w domu?
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Rozpoznajemy i nazywamy najważniejsze urządzenia elektryczne znajdujące się w naszych domach.
 • Dowiadujemy się jakie sprzęty- urządzenia wykorzystywano dawniej a jakie mamy współcześnie.
 • Odwiedzamy przedszkolną kuchnię i rozpoznajemy znajdujące się w niej sprzęty i urządzenia.
 • Poznajemy domowe obowiązki, opowiadamy o swoich obowiązkach.
 • Przygotujemy pyszne tosty.
 • Dokarmiamy ptaki, dosypując systematycznie ziarna do karmnika znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym.
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, uczestniczymy w spacerach.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.

PAŹDZIERNIK u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Jesień w sadzie, w ogrodzie.
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu.
 • Porównujemy liczebność zbiorów, przeliczamy w zakresie 4. Dostrzegamy rytmy i kontynuujemy je na materiale przyrodniczym.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę, wymieniamy oznaki jesieni w sadzie i ogrodzie.
 • Wybieramy się do warzywniaka, robimy wspólne zakupy.
 • Poznajemy wartość warzyw i owoców, przygotowujemy z nich zdrowe przekąski.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień II – Zwierzęta jesienią.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Uczestniczymy w wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela dających satysfakcję i radość.
 • Wdrażamy się do większej samodzielności, ubieramy się przed wyjściem na plac zabaw, kulturalnie spożywamy posiłki.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu.
 • Poznajemy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy, potrafimy wymienić zwierzęta, które zasypiają na zimę, a które nie zasypiają.
 • Dostrzegamy różnice w wyglądzie ptaków, poznajemy ptaki, które odlatują z Polski na zimę.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Podejmujemy próby dzielenia nazw wybranych zwierząt na sylaby.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
Tydzień III – Moja rodzina, mój dom.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na pytania dotyczące utworu.
 • Wymieniamy członków najbliższej rodziny, podajemy ich imiona.
 • Rozwiązujemy zagadki o pomieszczeniach znajdujących się w domu, dzielimy na sylaby ich rozwiązania.
 • Wyrażamy swoje myśli, potrzeby, przeżycia, wczuwamy się w emocje i uczucia innych.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
Tydzień IV – Domowi ulubieńcy.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Rozpoznajemy oznaki jesieni w parku, w lesie, obserwujemy otoczenie przyrodnicze, mówimy o swoich spostrzeżeniach.
 • Poznajemy potrzeby jakie mają zwierzęta domowe oraz dlaczego należy o nie dbać.
 • Dostrzegamy korzyści emocjonalne płynące z kontaktu ze zwierzętami domowymi.
 • Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta domowe, dzielimy rytmicznie na sylaby ich nazwy, dopasowujemy akcesoria do określonego zwierzęcia .
 • Określamy gdzie znajduje się wybrane zwierzę, stosujemy określenia dotyczące położenia w przestrzeni.
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, uczestniczymy w spacerach.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.

WRZESIEŃ u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – W przedszkolu.
 • Poznajemy i utrwalamy imiona nowych kolegów i koleżanek, podajemy swoje imię i nazwisko.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu.
 • Poznajemy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Rozpoznajemy i nazywamy swoje emocje: złość, smutek, radość, strach.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień II – Oto ja.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Uczestniczymy w wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela dających satysfakcję i radość.
 • Uczestniczymy zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie, określamy swoje cechy fizyczne: płeć, wiek, kolor oczu, włosów. Określamy swoje ulubione zabawy, zajęcia.
 • Rozpoznajemy i nazywamy podstawowe emocje (radość, smutek , złość , strach) u siebie i bohaterów czytanych tekstów.
 • Uczestniczymy w zabawach angażujących nasze zmysły.
 • Podejmujemy próby grania na wybranych instrumentach perkusyjnych.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Podejmujemy próby wyrażania swoich myśli, potrzeb, przeżyć.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
Tydzień III – Moja droga do przedszkola.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy na pytania dotyczące utworu.
 • Uświadamiamy sobie potrzebę znajomości przepisów ruchu drogowego, poznajemy znaczenie kolorów występujących na sygnalizatorze świetlnym.
 • Uświadamiamy sobie znaczenie znaków drogowych w ruchu drogowym, rozpoznajemy wybrane znaki drogowe.
 • Wyrabiamy umiejętność bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych.
 • Rozpoznajemy i nazywamy przedmioty znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy, poznajemy znaczenie udzielania pierwszej pomocy. Poznajemy numery alarmowe i związane z nimi zawody (policjant, strażak, ratownik, lekarz).
 • Dostrzegamy rytm z kolorowych kół i kontynuujemy go, rozpoznajemy koło wśród innych figur.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
Tydzień IV – Jesień w parku, w lesie.
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy na pytania dotyczące utworu.
 • Rozpoznajemy oznaki jesieni w parku, w lesie, obserwujemy otoczenie przyrodnicze, mówimy o swoich spostrzeżeniach.
 • Poznajemy nazwy wybranych drzew oraz liści. Rozpoznajemy liście oraz rozróżniamy ze względu na kolor, wielkość, kształt.
 • Rozpoznajemy i nazywamy charakterystyczne grzyby jadalne i trujące.
 • Uczestniczymy w tworzeniu jesiennego kącika przyrodniczego.
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
Skip to content