Nasz dzień

Ramowy rozkład dnia

 

06:00 – 08:00

Zabawy w kącikach zainteresowań; zabawy dowolne  wg inwencji  dzieci:      manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i  wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym

08:00 – 08:15        

Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych

08:15 – 08:30

Zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania

08:30 – 09:00

Śniadanie

09:00  -10:00

Zintegrowana  działalność  edukacyjna w oparciu o podstawę programową

10:00 – 11:50

Zabawy dowolne wg zainteresowań; spacery; wycieczki; kontakty  okolicznościowe; zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne, zabawy ruchowe, gry sportowe  w ogrodzie przedszkolnym

12:15 – 13:00

Obiad

13:00 – 14:00

Odpoczynek; słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD; relaksacja; 5-6 latki – zajęcia popołudniowe

14:00 – 14:30

Podwieczorek

14:30 – 16:30

Zabawy integracyjne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci;  ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych; zabawy w ogrodzie przedszkolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci, praca z dzieckiem zdolnym

PRZEDSZKOLE CZYNNE 6:00 – 16:30