Realizowane programy

GRUDZIEŃ u „Krasnoludków”

Tydzień 1 – Jak wyglądał świat przed milionami lat
 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów. skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • lepienie z masy solnej
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
Tydzień 2 – Idzie zima ze śniegiem
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
Tydzień 3 – W oczekiwaniu na święta
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja)
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • – określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,liczenie na palcach
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa)
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
Tydzień 4 – Projekt Książka
 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi
 • wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)
 • ustalanie sposobu korzystania z książek
 • słuchanie wierszy, krótkich opowiadań o prostej fabule – polskich i zagranicznych autorów
 • tworzenie własnych książeczek o tematyce bliskiej dzieciom.
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów
 

LISTOPAD u „Krasnoludków”

Tydzień 1 – Rodzina – największy skarb
 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • obserwowanie: tego, co znajduje się najbliżej dziecka; czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania.
 • rozwiązywanie prostych zagadek.
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela
 • nazywanie wybranych części ciała.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych metodą opowieści ruchowej
Tydzień 2 – Mój dom
 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.
 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementem skoku, podskoku
Tydzień 3 – Moje prawa i obowiązki
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • mówienie o własnych potrzebach
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementem czworakowania
Tydzień 4 – Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 • dbanie o higienę poprzez:
 • częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem
 • prawidłowe mycie zębów po posiłkach
 • codzienne mycie całego ciała
 • codzienną zmianę bielizny
 • dbanie o czystość odzieży, obuwia
 • korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach orientacyjno- porządkowych
 

PAŹDZIERNIK u ” Krasnoludków”

Tydzień 1 – Jesień w sadzie
 • korzystanie z własnych zmysłów w tym rozpoznawanie smaku oraz zapachu
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • odpowiadanie na pytania, wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • Udział w spotkaniu z Policjantem – „Bezpieczna droga do domu
Tydzień 2 – Jesień w ogrodzie
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
 • nabywanie koordynacji ruchowej
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, oraz podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • udział w koncercie organizowanym w ramach cyklu Klub Małego Muzyka
Tydzień 3 – O sobie samym
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
 • składanie ubrań przed leżakowaniem.
 • nazywanie wybranych części ciała,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
 • dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze,
 • wskazywanie wymienionych części ciała
Tydzień 4 – Moje zmysły
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • wskazywanie wymienionych części ciała
 

 WRZESIEŃ U ,,Krasnoludków” 

Tydzień I i II – Pierwszy raz w przedszkolu:
 • Poznajemy i utrwalamy imiona kolegów i koleżanek.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i  dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Kształtujemy umiejętność poruszania się w kole wiązanym.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Poznajemy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Rozpoznajemy i naśladujemy emocje: złość, smutek, radość, strach.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień III – Nadeszła jesień:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania wierszy i opowiadań.
 • Poznajemy nazwy wybranych drzew oraz segregujemy liście według kształtu i dopasowujemy je do ich rysunków.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę oraz poznajemy charakterystyczne oznaki jesieni.
 • Uczymy się rozpoznawać dźwięki wysokie i niskie , śpiewamy piosenki.
 • Poznajemy określenia: długi, krótki, dłuższy, krótszy, węższy, szerszy.
 • Wyklejamy sylwety zwierząt oraz naśladujemy ich głosy i dźwięki.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.
Tydzień IV – Co robią zwierzęta jesienią:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).
 • Rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta leśne.
 • Wskazujemy i wymieniamy wybrane części ciała.
 • Kształtujemy poczucie szacunku i opiekuńczy stosunek względem zwierząt.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
 • Świętujemy Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Chłopaka.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GRUDZIEŃ u „Koszałków-Opałków”

 • 13.12.2023 r. o godz. 16:00 – Jasełka w wykonaniu starszaków
Tydz. I : Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł
 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację.
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy.
 •  Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma).
 • Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów.
 • Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt.
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
Tydz. II: Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają
 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi.
 • Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych.
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych.
 • Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach).
 •  Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.).
 •  Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne.
 •  Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.
Tydz. III i IV: W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem:
 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych).
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym.
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek.
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki.
 • Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów).
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich).

 

LISTOPAD U „Koszałków-Opałków”

Tydz. I: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym.
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych.
 •  Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości).
 •  Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych.
 •  Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności.
 •  Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych.
 •  Rozwijanie słuchu fonematycznego.
Tydz. II:  Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych.
 •  Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych.
 •  Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole.
 •  Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną.
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.
Tydz. III : Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym).
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji.
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody.
 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki).
 •  Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych  i niemelodycznych.
 Tydz. IV : Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie.
 •  Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny).
 •  Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play).
 •  Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania.
 •  Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych.
 •  Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

 

PAŹDZIERNIK  u „Koszałków-Opałków”

Tydzień I – Idzie jesień …przez ogród i sad
 • Poznanie drzew owocowych w sadach: jabłoni, gruszy, śliwy oraz znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz grupowania według określonej cechy.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń i obserwowania.
 • Poprawne posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, ruchowej, uwagi i pamięci.
 • Nabywanie doświadczeń związanych z konstruowaniem.
 • Kształcenie słuchu i poczucia rytmu oraz umiejętności rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku i węchu.
 • Poznanie znaczenia jedzenia warzyw dla zdrowia.
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania kształtów: podłużny , okrągły.
 • Utrwalanie nazw owoców i warzyw.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i stosowania określeń : dużo- mało, mniej, więcej, tyle samo.
 • Poznanie jadalnych części roślin : korzeń, łodyga , liść.
 • Wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem.
Tydzień II – Idzie jesień …do zwierząt
 • Zapoznanie z popularnymi gatunkami zwierząt występujących w lesie oraz ich sposobem przygotowania się do zimy.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.
 • Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.
 • Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla późnej jesieni
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
Tydzień III – Co z czego otrzymujemy
 • Poznanie pochodzenia różnych przedmiotów np.: wełny, mleka, cukru, czy chleba.
 • Poznanie zawodu rolnika, naukowca- ukazywanie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
 • Projekt „Szkło” – poznanie właściwości fizycznych szkła, znaczenia szkła dla człowieka, odpowiedzi na pytanie czy produkty ze szkła są potrzebne?
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych, kształtowanie poczucia estetyki.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, uświadamianie znaczenia prawidłowej postawy ciała i zdrowego odżywiania.
Tydzień IV – Idzie jesień … z deszczem
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: wiatru, padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów.
 • Wzbudzanie przeżyć estetycznych w kontaktach z przyrodą i sztuką.

 

WRZESIEŃ U „Koszałków-Opałków”

Tydzień I i II – Moje przedszkole i moja grupa
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • Nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała).
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie(Kodeks grupowy).
 • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola i na placu zabaw.
 • Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
 • Dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
Tydzień III – Moja droga do przedszkola
 • Poznawanie zasad zagrażających bezpieczeństwu: oddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych, bawienie się w miejscach niedozwolonych (np. przy ulicy), wpuszczanie do mieszkania, pod nieobecność rodziców, obcych ludzi; rozmawianie z obcymi ludźmi.
 • Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych, szczególnie policjanta.
 • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych np. w kształcie znaków drogowych.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.
Tydzień IV – Idzie jesień… przez las, park
 • Zachęcanie do obserwacji różnych środowisk przyrodniczych: park, las, sad.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej jesieni.
 • Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata roślin. rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 • Poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania oraz zagrożeń związanych z brakiem wiedzy na ich temat..
 • Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy.
 • Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo- skutkowego, poznawania samego siebie.

GRUDZIEŃ u „Leśnych Ludków”

Tydz. I: Czekamy na Mikołaja
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla otoczenia, utrwalanie zasady, że mówi tylko jedna osoba, wzbogacanie słownika czynnego.
 • Wdrażanie do poszanowania prac własnych i kolegów.
 • Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości oraz syntezy wzrokowej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do właściwego trzymania narzędzia malarskiego, zapełnianie kolorem konturów obrazka.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słowno-ruchowej oraz zmysłu dotyku, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Uwrażliwianie na muzykę, rozwijanie poczucia rytmu oraz spostrzegawczości słuchowej poprzez rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich, cichych i głośnych.
 • Wdrażanie do używania określeń : lekki, ciężki, miękki , twardy, gładki , szorstki.
Tydz. II:  Zimą pamiętamy o ptakach
 • Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem w codziennych sytuacjach.
 • Przygotowanie do życia w grupie społecznej poprzez wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, gołębia, sikory i wrony; różnicowanie wielkości duży- mały, grupowanie elementów według wielkości.
 • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie.
 • Odwzorowywanie układu elementów z figur geometrycznych, wdraża nie do estetycznego wykonania pracy.
 • Ustalanie kolejności zdarzeń i używanie określeń z tym związanych: na początku, potem, na koniec.
 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie, wprowadzanie dzieci w sens rozwiązywania zadań z treścią wymagających dodawania i odejmowania.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, obserwowania i wykonywania poleceń.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania emocji poprzez ruch i muzykę/elementy muzykoterapii/.
Tydz. III i IV: Coraz bliżej Święta
 • Doskonalenie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi na dany temat.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sprawstwa i kreatywnego działania podczas prac plastycznych.
 • Zapoznanie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia , śpiewania kolęd w czasie świąt oraz ze zwyczajem składania życzeń świątecznych.
 • Podawanie nazw ozdób choinkowych , określanie ich wielkości, kształtu, koloru, posługiwanie się określeniami : na górze, niżej, wyżej, na dole, obok, nad, pod, na środku.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania następstwa czasu i używanie określeń :na początku, potem, na końcu.
 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez naukę czerpania radości ze wspólnej zabawy, przestrzegania reguł oraz zasad bezpieczeństwa, poszanowania efektów pracy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przy tworzeniu własnych kompozycji.
 • Ćwiczenia oddechowe jako utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, kontrolowanie fazy wydechu, wdrażanie do kontrolowania i zmian natężenia głosu.
 

LISTOPAD u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Co powinienem wiedzieć o Polsce?
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na pytania dotyczące utworu.
 • Poznajemy postać Bazyliszka z legendy O dzielnym krawczyku i Bazyliszku.
 • Dowiadujemy się co to jest niepodległość, poznajemy symbole narodowe.
 • Z należytą powagą wysłuchujemy Mazurka Dąbrowskiego.
 • Poznajemy postaci znanych Polek i Polaków.
 • Wysłuchujemy i uczymy się piosenki Mały Polak oraz wiersza Barwy Ojczyste.
 • Zapoznajemy się z potrawami regionalnymi, wykonujemy wielkopolską potrawę regionalną -Gzik.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień II – Zdrowie naszym skarbem
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Wdrażamy się do większej samodzielności podczas ubierania się przed wyjściem na plac zabaw, kulturalnie spożywamy posiłki.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu.
 • Klasyfikujemy produkty ze względu na kryterium: zdrowe – niezdrowe.
 • Utrwalamy wiedzę na temat piramidy zdrowia, wykonujemy piramidę zdrowia.
 • Poznajemy zalety zdrowego odżywiania, wykonujemy zdrowe przekąski.
 • Utrwalamy wiedzę na temat roli ruchu w życiu człowieka.
 • Utrwalamy określenia krótki, długi, najdłuższy. Określamy ile to jest: o jeden więcej.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
Tydzień III –  A deszcz pada i pada
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, podejmujemy próby wypowiedzenia się na temat swoich odczuć po obejrzeniu reprodukcji obrazów.
 • Nawiązujemy relacje rówieśnicze, uczestniczymy we wspólnych zabawach.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zwłaszcza po deszczu, określamy pogodę.
 • Uczymy się piosenki „Deszczu Kropelki”.
 • Porównujemy liczebność zbiorów, ustalamy równoliczność zbiorów poprzez łączenie elementów w pary.
 • Klasyfikujemy według warunku, wielkości lub koloru.
 • Doskonalimy motorykę małą pobudzamy wyobraźnię wykonując pracę plastyczną Deszczowe kompozycje.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień IV – Co ułatwia prace w domu?
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Rozpoznajemy i nazywamy najważniejsze urządzenia elektryczne znajdujące się w naszych domach.
 • Dowiadujemy się jakie sprzęty- urządzenia wykorzystywano dawniej a jakie mamy współcześnie.
 • Odwiedzamy przedszkolną kuchnię i rozpoznajemy znajdujące się w niej sprzęty i urządzenia.
 • Poznajemy domowe obowiązki, opowiadamy o swoich obowiązkach.
 • Przygotujemy pyszne tosty.
 • Dokarmiamy ptaki, dosypując systematycznie ziarna do karmnika znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym.
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, uczestniczymy w spacerach.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz świadomość przestrzeni.
 

PAŹDZIERNIK u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – Jesień w sadzie, w ogrodzie
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej sali i dotyczących korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Doskonalimy sprawność i koordynację ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu.
 • Porównujemy liczebność zbiorów, przeliczamy w zakresie 4. Dostrzegamy rytmy i kontynuujemy je na materiale przyrodniczym.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę, wymieniamy oznaki jesieni w sadzie i ogrodzie.
 • Wybieramy się do warzywniaka, robimy wspólne zakupy.
 • Poznajemy wartość warzyw i owoców, przygotowujemy z nich zdrowe przekąski.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień II – Zwierzęta jesienią
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Uczestniczymy w wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela dających satysfakcję i radość.
 • Wdrażamy się do większej samodzielności, ubieramy się przed wyjściem na plac zabaw, kulturalnie spożywamy posiłki.
 • Podejmujemy próby wypowiadania się zdaniami na temat wysłuchanego tekstu.
 • Poznajemy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy, potrafimy wymienić zwierzęta, które zasypiają na zimę, a które nie zasypiają.
 • Dostrzegamy różnice w wyglądzie ptaków, poznajemy ptaki, które odlatują z Polski na zimę.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Podejmujemy próby dzielenia nazw wybranych zwierząt na sylaby.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
Tydzień III – Moja rodzina, mój dom
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na pytania dotyczące utworu.
 • Wymieniamy członków najbliższej rodziny, podajemy ich imiona.
 • Rozwiązujemy zagadki o pomieszczeniach znajdujących się w domu, dzielimy na sylaby ich rozwiązania.
 • Wyrażamy swoje myśli, potrzeby, przeżycia, wczuwamy się w emocje i uczucia innych.
 • Rozpoznajemy swoje imię spośród innych imion koleżanek i kolegów.
 • Dbamy o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk po pobycie w toalecie i zabawach w ogrodzie.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
Tydzień IV – Domowi ulubieńcy
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie, doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy zdaniami na temat treści utworu.
 • Rozpoznajemy oznaki jesieni w parku, w lesie, obserwujemy otoczenie przyrodnicze, mówimy o swoich spostrzeżeniach.
 • Poznajemy potrzeby jakie mają zwierzęta domowe oraz dlaczego należy o nie dbać.
 • Dostrzegamy korzyści emocjonalne płynące z kontaktu ze zwierzętami domowymi.
 • Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta domowe, dzielimy rytmicznie na sylaby ich nazwy, dopasowujemy akcesoria do określonego zwierzęcia .
 • Określamy gdzie znajduje się wybrane zwierzę, stosujemy określenia dotyczące położenia w przestrzeni.
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, uczestniczymy w spacerach.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.
 

WRZESIEŃ u „Leśnych Ludków”

Tydzień I – W przedszkolu
 • Poznajemy i utrwalamy imiona nowych kolegów i koleżanek, podajemy swoje imię i nazwisko.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu.
 • Poznajemy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Rozpoznajemy i nazywamy swoje emocje: złość, smutek, radość, strach.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień II – Oto ja
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Uczestniczymy w wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela dających satysfakcję i radość.
 • Uczestniczymy zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie, określamy swoje cechy fizyczne: płeć, wiek, kolor oczu, włosów. Określamy swoje ulubione zabawy, zajęcia.
 • Rozpoznajemy i nazywamy podstawowe emocje (radość, smutek , złość , strach) u siebie i bohaterów czytanych tekstów.
 • Uczestniczymy w zabawach angażujących nasze zmysły.
 • Podejmujemy próby grania na wybranych instrumentach perkusyjnych.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Podejmujemy próby wyrażania swoich myśli, potrzeb, przeżyć.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, wyrabiamy świadomość prawidłowej postawy ciała.
Tydzień III – Moja droga do przedszkola
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, stosujemy zwroty grzecznościowe, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Przestrzegamy umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy na pytania dotyczące utworu.
 • Uświadamiamy sobie potrzebę znajomości przepisów ruchu drogowego, poznajemy znaczenie kolorów występujących na sygnalizatorze świetlnym.
 • Uświadamiamy sobie znaczenie znaków drogowych w ruchu drogowym, rozpoznajemy wybrane znaki drogowe.
 • Wyrabiamy umiejętność bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych.
 • Rozpoznajemy i nazywamy przedmioty znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy, poznajemy znaczenie udzielania pierwszej pomocy. Poznajemy numery alarmowe i związane z nimi zawody (policjant, strażak, ratownik, lekarz).
 • Dostrzegamy rytm z kolorowych kół i kontynuujemy go, rozpoznajemy koło wśród innych figur.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.
 • Uczestniczymy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, doskonalimy koordynację, kształtujemy odruch prawidłowej postawy ciała.
Tydzień IV – Jesień w parku, w lesie
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego, nawiązujemy relacje rówieśnicze.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiadamy na pytania dotyczące utworu.
 • Rozpoznajemy oznaki jesieni w parku, w lesie, obserwujemy otoczenie przyrodnicze, mówimy o swoich spostrzeżeniach.
 • Poznajemy nazwy wybranych drzew oraz liści. Rozpoznajemy liście oraz rozróżniamy ze względu na kolor, wielkość, kształt.
 • Rozpoznajemy i nazywamy charakterystyczne grzyby jadalne i trujące.
 • Uczestniczymy w tworzeniu jesiennego kącika przyrodniczego.
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy świadomość poprawnej postawy ciała, zwiększamy wytrzymałość i siłę mięśni.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.
 • Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu i spacerach w okolicy przedszkola.

GRUDZIEŃ u „Krasnoludków”

Tydzień 1 – Jak wyglądał świat przed milionami lat
 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • lepienie z masy solnej
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
Tydzień 2 – Idzie zima ze śniegiem
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
  oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż)
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
Tydzień 3 – W oczekiwaniu na święta
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja)
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • – określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,liczenie na palcach
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa)
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
Tydzień 4 – Projekt Książka
 • wybieranie książeczek do czytania
 • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi
 • wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)
 • ustalanie sposobu korzystania z książek
 • słuchanie wierszy, krótkich opowiadań o prostej fabule – polskich i zagranicznych autorów
 • tworzenie własnych książeczek o tematyce bliskiej dzieciom.
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów

LISTOPAD u „Krasnoludków”

Tydzień 1 – Rodzina – największy skarb
 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • obserwowanie: tego, co znajduje się najbliżej dziecka; czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania.
 • rozwiązywanie prostych zagadek.
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
 • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela
 • nazywanie wybranych części ciała.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych metodą opowieści ruchowej
Tydzień 2 – Mój dom
 • obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.
 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementem skoku, podskoku
Tydzień 3 – Moje prawa i obowiązki
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • mówienie o własnych potrzebach
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementem czworakowania
Tydzień 4 – Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 • dbanie o higienę poprzez:
 • częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem
 • prawidłowe mycie zębów po posiłkach
 • codzienne mycie całego ciała
 • codzienną zmianę bielizny
 • dbanie o czystość odzieży, obuwia
 • korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach orientacyjno- porządkowych

PAŹDZIERNIK u „Krasnoludków”

Tydzień 1 – Jesień w sadzie
 • korzystanie z własnych zmysłów w tym rozpoznawanie smaku oraz zapachu
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • odpowiadanie na pytania, wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • Udział w spotkaniu z Policjantem – „Bezpieczna droga do domu
Tydzień 2 – Jesień w ogrodzie
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
 • nabywanie koordynacji ruchowej
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, oraz podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • udział w koncercie organizowanym w ramach cyklu Klub Małego Muzyka
Tydzień 3 – O sobie samym
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
 • składanie ubrań przed leżakowaniem.
 • nazywanie wybranych części ciała,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
 • dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze,
 • wskazywanie wymienionych części ciała
Tydzień 4 – Moje zmysły
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • wskazywanie wymienionych części ciała

 WRZESIEŃ U „Krasnoludków” 

Tydzień I i II – Pierwszy raz w przedszkolu:
 • Poznajemy i utrwalamy imiona kolegów i koleżanek.
 • Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej sali i  dotyczące korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażamy się do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.
 • Kształtujemy nawyk odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania czytanego tekstu, reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, kształtujemy słuch i poczucie rytmu oraz wyobraźnię twórczą i odtwórczą.
 • Kształtujemy umiejętność poruszania się w kole wiązanym.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Poznajemy zasady zgodnej zabawy i kodeksu grupowego.
 • Rozpoznajemy i naśladujemy emocje: złość, smutek, radość, strach.
 • Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne oraz dotyczące samoobsługi, ubierania i rozbierania się, samodzielnego jedzenia.
Tydzień III – Nadeszła jesień:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Wdrażamy się do uważnego słuchania wierszy i opowiadań.
 • Poznajemy nazwy wybranych drzew oraz segregujemy liście według kształtu i dopasowujemy je do ich rysunków.
 • Obserwujemy zmieniającą się przyrodę oraz poznajemy charakterystyczne oznaki jesieni.
 • Uczymy się rozpoznawać dźwięki wysokie i niskie , śpiewamy piosenki.
 • Poznajemy określenia: długi, krótki, dłuższy, krótszy, węższy, szerszy.
 • Wyklejamy sylwety zwierząt oraz naśladujemy ich głosy i dźwięki.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych, orientacyjno-porządkowych, rozwijających spostrzegawczość oraz utrwalających znajomość kolorów.
Tydzień IV – Co robią zwierzęta jesienią:
 • Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy i  kodeksu grupowego.
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie.
 • Doskonalimy codzienne nawyki higieniczne i samoobsługowe.
 • Kształtujemy umiejętność odpowiadania na pytania dotyczące utworów literackich (wierszy, opowiadań, bajek).
 • Rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta leśne.
 • Wskazujemy i wymieniamy wybrane części ciała.
 • Kształtujemy poczucie szacunku i opiekuńczy stosunek względem zwierząt.
 • Uczestniczymy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
 • Świętujemy Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Chłopaka.
Skip to content