Pracownicy

DYREKTOR:
mgr Anna Szuba

ZASTĘPCA DYREKTORA:
mgr Iwona Kołda

NAUCZYCIELKI:

Grupa  „Koszałki-Opałki”

mgr Barbara Leszczyńska

mgr Anna Żurowska

Grupa „Leśne Ludki”

mgr Iwona Kołda

mgr Joanna Pawlak 

Grupa „Krasnale”

mgr Marlena Tonińska

mgr Anna Szuba

mgr Joanna Pawlak 

POMOC NAUCZYCIELA:

Julia Kucharzak

ADMINISTRACJA:

Ewa Wojciechowska   – Intendent

Magdalena Przybylska – Sekretarka

Krzysztof Przybylak – Główny Księgowy

POMOCE ODDZIAŁOWE:

Barbara Ginter– grupa „Krasnale”
Barbara Król – grupa „Leśne Ludki”
Danuta Piekarzewicz – grupa „Koszałki – Opałki”

Marian  Walkowiak  – pracownik gospodarczy