Rekrutacja

 

Szanowni Państwo

Jeżeli w Waszym życiu i życiu Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny ważny okres – edukacja przedszkolna, to zapraszamy do naszego przedszkola!

W terminie od 10 marca do 28 marca 2022 r. do godz. 13:00 trwać będzie rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice, chcący zapisać dziecko do przedszkola muszą wypełnić wniosek poprzez Internet, wydrukować go wraz z załącznikami i złożyć podpisany przez obojga Rodziców w placówce, którą wskazali jako pierwszy wybór. Wnioski wypełnia się korzystając ze strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx, który będzie aktywny od 10 marca od godz. 8:00.  Na tej stronie dokładnie opisane są etapy rekrutacji poprzez Internet.

Nabór zostanie zamknięty 28 marca 2022 r. o godz. 13:00. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły. Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami i od września 2022 pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.

Ze względu na panujące obostrzenia nie możemy zaproponować Państwu tradycyjnego spotkania, potocznie nazwanego „drzwiami otwartymi” w przedszkolu. Chcąc jednak nieco przybliżyć panujące w nim warunki, zapraszamy na wirtualny „Spacer po przedszkolu”

Jeżeli macie Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 663 993 420 lub 61 813 22 30.

Zapraszamy do naszego przedszkola!