RODO

W placówce powołany został Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Stochniałek.
Można się z nim skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@tmp.pl.

Klauzule informacyjne (pliki w formacie PDF):

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci (ogólna).
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu informacyjnym i promocyjnym – strony www – wizerunek i inne dane.
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów i ich przedstawicieli.
4. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola.

Skip to content