Ramowy rozkład dnia

06:00 – 08:00
Zabawy w kącikach zainteresowań; zabawy dowolne wg inwencji dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym

08:00 – 08:15
Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych

08:15 – 08:30
Zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania

08:30 – 09:00
Śniadanie

09:00 – 10:00
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową

10:00 – 11:50
Zabawy dowolne wg zainteresowań; spacery; wycieczki; kontakty okolicznościowe; zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne, zabawy ruchowe, gry sportowe w ogrodzie przedszkolnym

12:15 – 13:00
Obiad

13:00 – 14:00
3-latki: poobiedni odpoczynek na leżakach; słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD; relaksacja; 4-5 latki: zajęcia popołudniowe

14:00 – 14:30
Podwieczorek

14:30 – 16:30
Zabawy integracyjne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci; ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych; zabawy w ogrodzie przedszkolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci, praca z dzieckiem zdolnym

PRZEDSZKOLE CZYNNE 06:00 – 16:30

Skip to content