Zajęcia dodatkowe

PLAN  ZAJĘĆ  DODATKOWYCH

Język angielski

KRASNALE

poniedziałek 

czwartek

LEŚNE LUDKI

środa

piątek

KOSZAŁKI – OPAŁKI

wtorek 11: 00- 11:30

czwartek 10:30- 11:00

Zajęcia logopedyczne

wtorek